Ki mondhatja fel a szerződést?

Az egyik költözik, a másik marad? A gyakorlatban ez lehetséges, jogilag azonban már nem ilyen egyszerű. Ki fizeti a bérleti díjat, illetve ki mondja fel a bérleti szerződést?

A nap jogi kérdése:

Válás után általában minden házastárs a saját négy fala közé akar költözni. Ha viszont korábban együtt éltek albérletben, nehézségekbe ütközhetnek. Mi történik a bérleti szerződéssel?

Válasz:

Ha egy házaspár úgy döntött, hogy különválnak, a válás előtt egymástól elkülönülve kell élniük. Ez elméletben egy közös lakásban is megoldható, de gyakoribb, hogy külön helyen élnek. Ha azonban a házastársak közösen kötöttek bérleti szerződést, a felmondás jogilag nem ilyen egyszerű. A kiköltöző partner ugyanis nem tudja egyedül felmondani a bérleti szerződést.

Közös szerződés

Ha mindkét házastárs bérlőként szerepel a bérleti szerződésben, akkor csak közösen léphetnek ki abból. Ez azt jelenti, hogy közösen kell felmondaniuk a bérleti szerződést. A helyzetet megnehezíti, ha az egyik partner a lakásban akar maradni. Egyedül egyikük sem mondhatja fel a bérleti szerződést, még “arányosan” sem. A különválás évében a házastársak legfeljebb megpróbálhatnak egyezségre jutni a bérbeadóval. Ha a bérbeadó hajlandó erre, a felek felmondási szerződést köthetnek. Vagy pedig felmondhatják a bérleti szerződést, és a lakásban maradó házastárs új bérleti szerződést köthet. Fennáll azonban annak a veszélye, hogy a bérbeadó a kívánt lakást másnak adja ki.

Pereskedés a beleegyezésért

Ha az egyik partner fel akarja mondani a bérleti szerződést, de a másik ezt elutasítja, akkor az előző fél beperelheti a másik partnert a hozzájárulásáért. Ez azonban csak a válás évének lejárta után lehetséges, vagy ha a házasság már kétségtelenül megromlott. Például ha az egyik vagy mindkét partner már új, elkötelezett kapcsolatban él.

Válás után könnyebb

Amíg a válást a családjogi bíróság nem mondja ki, addig a kiköltöző házastársnak – a bérbeadóval kötött megállapodástól eltekintve – jogilag nincs lehetősége a bérleti szerződés részleges felmondására. Ha viszont a válás jogerős, a jogi helyzet sokkal egyszerűbbé válik. Ilyenkor elegendő, ha az immár elvált házastársak egy nyilatkozatot nyújtanak be a főbérlőjüknek. Ebben közösen kell nyilatkozniuk arról, hogy egyikük folytatni kívánja a bérleti szerződést, míg a másik fél felmondja azt. A bérbeadónak el kell fogadnia a döntést, és nem tagadhatja meg a szerződés folytatását. Komoly indokra hivatkozva azonban rendkívüli felmondási joggal rendelkezik.

Nincs megállapodás

Néha előfordul, hogy a házastársak nem tudnak megegyezni a lakásban maradásról. Ilyen esetekben a bíróság az egyik házastárs kérésére eldöntheti, hogy ki kapja meg a lakást. A válás előtt a bérleti szerződés viszont továbbra is fennáll. A válás után a bérbeadónak az adott bérlővel egyedül kell folytatnia a bérleti szerződést. A bíróság azonban azt is ellenőrzi, hogy a kérelmező házastárs egyedül is képes-e fizetni a bérleti díjat, és hogy nincsenek-e egyéb olyan okok, amelyek a bérleti jogviszony folytatása ellen szólnának.

Ki fizeti a bérleti díjat?

Amennyiben az egyik házastárs a különválás ideje alatt kiköltözik a közös lakásból, nem mentesül a bérleti díj fizetésének kötelezettsége alól. Mivel ő is aláírta a bérleti szerződést, ő is ugyanúgy tartozik a bérbeadónak a bérleti díjjal. A bérleti szerződés megszűnéséig továbbra is felelős a bérleti díj megfizetéséért, valamint a lakás állapotáért. A kiköltöző házastárs viszont követelést támaszthat a partnerével szemben a kifizetett bérleti díj visszatérítésére. Ez abban az esetben lehetséges, ha a lakbérfizetést még nem vették figyelembe a tartásdíj kiszámításakor.

Hogy megkapja, amire jogosult: Jogvédelmi biztosításunk Németországban élő magyarok részére, magyarul beszélő ügyvédekkel:

https://nemetorszagibiztositas.hu/jogvedelem-biztositas/

További kérdések esetén szívesen segítünk

Kevin Ressler

biztosítási szakértő
Németországi Biztosítások

Otto Hahn St. 2185435 Erding
Németország

Mobil: +49 (0) 151 22656507
Telefon: +49 (0) 8122 2285225
E-mail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web:
nemetorszagibiztositas.hu

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü