Adatvédelmi tájékoztató

A Kevin Ressler Biztosítási Ügynökség komolyan veszi az adatvédelmet a www.nemetorszagibiztositas.hu weboldal látogatása során és a biztosítási viszonyok keretében.

Mindig betartjuk a vonatkozó adatvédelmi előírásokat, és a biztosítási szektor által meghatározott adatvédelmi irányelveket is követjük (Adatvédelmi Magatartási Kódex).

Személyes adatait csak a megengedett módon és mértékben dolgozzuk fel a vonatkozó adatvédelmi szabályozásoknak, különösen az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (EU-DSGVO) és a német Szövetségi Adatvédelmi Törvénynek (BDSG) megfelelően és a beleegyezésével.

Ezt a mércét a Ressler Ügynökségben bevezettük. Ehhez adatai biztonságának érdekében modernebb technikákat használunk.

Az internetes oldalaink fejlesztése és a technika változása időről időre módosításokat hoz a adatvédelmi nyilatkozatban. Látogatásakor mindig vegye figyelembe a aktuális adatvédelmi nyilatkozatot.

 1. Általánosak

(1) Fogalmak

Az adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi fogalmakat alkalmazzuk, az Art. 4 DS-GVO mintájára:

 • “Személyes adatok” (Art. 4. sz. 1 DS-GVO) minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez (“Érintett”) kapcsolódik. Egy személy akkor azonosítható, ha közvetlenül vagy közvetve, különösen egy név, egy azonosító, egy online azonosító, helyadatok vagy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságot meghatározó információhoz történő hozzárendelés útján, vagy az ilyen információk vagy egyéb tudás összekapcsolásával azonosítható. Az azonosíthatóság akár a ilyen információk vagy egyéb tudás kiegészítő ismeretekkel történő összekapcsolásával is megvalósulhat. Az információk létrejöttére, formájára vagy megtestesülésére nincs hatással (fotók, video- vagy hangfelvételek is tartalmazhatnak személyes adatokat).
 • “Feldolgozás” (Art. 4. sz. 2 DS-GVO) minden olyan művelet, amely során személyes adatokkal bánnak, legyen az automatizált (technikailag támogatott) eljárás segítségével vagy anélkül. Ez különösen magában foglalja az adatgyűjtést (beszerzést), az adatok rögzítését, szervezését, rendezését, tárolását, adaptálását vagy módosítását, kiolvasását, lekérdezését, használatát, nyilvánosságra hozatalát átvitel révén, terjesztését vagy egyéb rendelkezésre bocsátását, összehasonlítását, összekapcsolását, korlátozását, törlését vagy megsemmisítését, valamint egy cél vagy felhasználási cél megváltoztatását, amelyet az eredeti adatfeldolgozási cél alapján hajtottak végre.
 • “Felelős” (Art. 4. sz. 7 DS-GVO) egy természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok feldolgozásának céljáról és módjáról.
 • “Harmadik személy” (Art. 4. sz. 10 DS-GVO) minden olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szerv, amely nem az érintett, a felelős, a megbízott feldolgozó és az érintett vagy a megbízott feldolgozó közvetlen irányítása alatt álló személyek, akik jogosultak a személyes adatok feldolgozására (ideértve más vállalati jogi személyeket is).
 • “Megbízott feldolgozó” (Art. 4. sz. 8 DS-GVO) a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szerv, amely a felelős megbízásából, különösen utasításai szerint dolgozza fel a személyes

(2) Az adatkezelésért felelős neve és címe

Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős szervezet az Art. 4. számú 7. cikk értelmében:

Kevin Ressler

Otto-Hahn-Str. 21, 85435 Erding

Telefon: 08122/2285225

Fax: 08122/2285233

Mobil: 0049 151 22656507

E-mail: kevin.ressler@ergo.de

További információkat vállalkozásunkról a https://nemetorszagibiztositas.hu/impresszum/ című internetes oldalunk impresszumában talál.

(3) Az adatfeldolgozás jogalapjai

Törvény általánosságban tilalmazza a személyes adatok feldolgozását, és csak abban az esetben engedélyezett, ha az adatfeldolgozás az alábbi jogalapok valamelyikére épül:

 • 6. § (1) bek. a) DS-GVO (“Beleegyezés”): Ha az érintett önkéntesen, tájékoztatott módon és egyértelműen kifejezett nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítő cselekedet által jelezte, hogy beleegyezik a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozásába egy vagy több meghatározott cél érdekében;
 • 6. § (1) bek. b) DS-GVO: Ha a feldolgozás az érintettel kötött szerződés teljesítése, vagy a szerződéses előzetes intézkedések végrehajtása érdekében szükséges, amelyek az érintett kérelmére történnek;
 • 6. § (1) bek. c) DS-GVO: Ha a feldolgozás azon kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, amelynek a felelős alá van vetve (pl. jogszabályi megőrzési kötelezettség);
 • 6. § (1) bek. d) DS-GVO: Ha a feldolgozás szükséges az érintett vagy más természetes személy életfontosságainak védelme érdekében;
 • 6. § (1) bek. e) DS-GVO: Ha a feldolgozás a közérdekű feladat ellátásához vagy azonosításához szükséges, vagy közszolgálati hatósági jogkör gyakorlásához szükséges, amely a felelős feladatai közé tartozik vagy
 • 6. § (1) bek. f) DS-GVO (“Jogos érdekek”): Ha a feldolgozás a felelős vagy egy harmadik jogos (különösen jogi vagy gazdasági) érdekeinek védelme érdekében szükséges, kivéve, ha az érintett ellenérdekei vagy jogai túlnyomóak (különösen, ha az érintett kiskorú).

Az információk tárolása az utólagos eszköz végpontjában vagy az olyan információkhoz való hozzáférés, amelyek már az eszközön vannak, csak akkor megengedett, ha az egyik az alábbi jogalapok közül fakad:

 • 25. § (1) TTDSG: Ha az end-users az egyértelmű és kimerítő információk alapján beleegyezett. Az egyetértést az Art. 6. § (1) bek. a) DS-GVO szerint kell adni;
 • 25. § (2) bek. 1. TTDSG: Ha az üzenet továbbításának célja csak egy nyilvános telekommunikációs hálózaton keresztüli üzenet továbbítása, vagy
 • 25. § (2) bekezdés 2. TTDSG: Ha a tárolás vagy a hozzáférés feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a telemediális szolgáltató a felhasználó által kifejezetten kívánt telemediális szolgáltatást biztosítani tudja.

Az általunk végrehajtott feldolgozási folyamatokhoz az alábbiakban megadjuk a vonatkozó jogalapot. Egy feldolgozás több jogalapra is támaszkodhat.

(4) Adatok törlése és tárolási idő

Az általunk végrehajtott feldolgozási folyamatokkal kapcsolatban az alábbiakban megadjuk, hogy az adatok mennyi ideig lesznek nálunk tárolva, és mikor kerülnek törölve vagy zárolva. Amennyiben az alábbiakban nem kerül kifejezett tárolási idő megadásra, személyes adatait töröljük vagy zároljuk, amint az adattárolás célja vagy jogalapja megszűnik. Az adatok tárolása alapvetően csak németországi szervereinken történik, a továbbiakban az A.(7) és A.(8) rendelkezéseinek betartása mellett.

Az adatok tárolása azonban túl is tarthat a megadott időn, ha (fenyegető) jogi vita vagy egyéb jogi eljárás van Önnel szemben, vagy ha a tárolást olyan jogszabályok előírják, amelyeknek mi, mint felelős személyek, alávetjük magunkat (pl. § 257 HGB, § 147 AO). Ha a jogszabályok által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat zároljuk vagy töröljük, kivéve, ha további tárolás szükséges és jogalap áll fenn.

(5) Adatbiztonság

Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az adatok véletlen vagy szándékos manipulációja, részleges vagy teljes elvesztése, megsemmisítése vagy illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében. Mindezt a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük, figyelembe véve a technológiai állást, az implementációs költségeket, valamint a feldolgozás jellegét, terjedelmét, összefüggését és célját, valamint a meglévő adatvédelmi kockázatokat (beleértve azok valószínűségét és hatásait) az érintett személyre nézve. A részletekkel kapcsolatban szívesen nyújtunk további információt kérésre.

(6) Együttműködés az adatfeldolgozókkal

Az üzletmenetünk lebonyolítása érdekében külső belföldi és külföldi szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. IT, logisztika, telekommunikáció, értékesítés és marketing területén). Ezek csak utasításaink szerint járnak el, és az adatvédelmi rendeletek betartására kötelezték őket a 28. cikk DS-GVO értelmében.

(7) Harmadik országokba történő személyes adattovábbítás feltételei

Üzleti kapcsolataink keretében személyes adatait harmadik vállalatoknak továbbíthatjuk vagy nyilváníthatjuk ki. Ezek akár az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli harmadik országokban is lehetnek. Az ilyen feldolgozás kizárólag szerződéses és üzleti kötelezettségek teljesítésére, valamint az üzleti kapcsolat ápolására szolgál (jogalap: 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) pontja az 44-44. cikkekkel összefüggésben). A továbbítás részleteiről az érintett helyeken keresztül tájékoztatjuk Önt.

Az Európai Bizottság néhány harmadik ország esetében ún. megfelelőségi határozatokkal igazolja az adatvédelmi szintet, ami hasonló az EGT-szabványhoz (ezeknek az országoknak a listáját és a megfelelőségi határozatok másolatát itt találja: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). Más harmadik országokban, amelyekbe esetleg személyes adatokat továbbítunk, hiányozhatnak a folyamatosan magas adatvédelmi szabályozások. Ha ez a helyzet fennáll, gondoskodunk arról, hogy az adatvédelem megfelelően biztosított legyen. Erre lehetőség van kötő vállalati szabályzatok, az Európai Bizottság által a személyes adatok védelmére kiadott standard szerződési klauzulák alapján az 46. cikk (1) és (2) bekezdése c) pontja (a 2021-es standard szerződési klauzulák itt érhetők el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915&locale-en), tanúsítványok vagy elismert magatartási kódexek révén. Kérem, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz (lásd A.(3)), ha részletesebb információkat szeretne ezzel kapcsolatban.

(8) Nincs automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást)

Nem tervezzük az Ön által megadott személyes adatokat automatizált döntéshozatali folyamatban (beleértve a profilalkotást) felhasználni.

(9) Nem kötelező a személyes adatokat megadni

A velünk kötendő szerződések megkötése nem függ attól, hogy Ön előzetesen megadja-e a személyes adatait. Mint ügyfél számára, nincs általánosan jogi vagy szerződéses kötelezettség arra, hogy rendelkezésre bocsátsa személyes adatait; azonban lehet, hogy bizonyos ajánlatokat csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudunk nyújtani, ha nem adja meg a szükséges adatokat. Ha az alább bemutatott, kínált termékek esetében kivételesen erre sor kerülne, külön értesítést fog kapni.

(10) Bizonyos adatok továbbításának jogi kötelezettsége

Előfordulhat, hogy különleges jogi vagy törvényi kötelezettségnek kell megfelelnünk, amely alapján a törvényesen feldolgozott személyes adatokat harmadik felek, különösen nyilvános szervek részére kell rendelkezésre bocsátanunk (6. cikk (1) bekezdés c) pontja DS-GVO).

(11) Az Ön jogai

Az Ön által feldolgozott személyes adataival kapcsolatos jogait bármikor érvényesítheti velünk szemben a fentebb, A.(2) pontban megadott elérhetőségeken. Mint érintett fél, az alábbi jogok illetik meg Önt:

– Az 15. cikk DS-GVO értelmében jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen a feldolgozott adataiéról. Különösen érdeklődhet a feldolgozás céljáról, az adatok kategóriájáról, azok címzettjeinek kategóriájáról, akiknek az adatait közölték vagy közölni fogják, a tervezett adattárolási időről, az adatok helyesbítésének, törlésének, adatkezelés korlátozásának vagy tiltakozásnak a jogáról, a panaszjog meglétéről, az adatok eredetéről, ha azok nem tőlünk származnak, valamint az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást és annak részleteit;

– Az 16. cikk DS-GVO értelmében azonnal kérheti a nálunk tárolt hibás vagy hiányos adatainak helyesbítését;

– Az 17. cikk DS-GVO értelmében kérheti a nálunk tárolt adatainak törlését, amennyiben a feldolgozás nem szükséges a véleménynyilvánítás és tájékoztatás szabadságának gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekű célból vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez;

– Az 18. cikk DS-GVO értelmében kérheti adatainak kezelésének korlátozását, ha az adatok helyességét vitatja vagy a feldolgozás jogellenes;

– Az 20. cikk DS-GVO értelmében kérelmezheti adatait, amelyeket nekünk rendelkezésre bocsátott, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történő megkapását vagy azoknak egy másik adatkezelő részére történő átadását (“adathordozhatóság”);

– Az 21. cikk DS-GVO értelmében tiltakozhat a feldolgozás ellen, ha a feldolgozás az 6. cikk (1) bekezdés c) vagy e) pontja alapján történik. Ez különösen akkor érvényes, ha a feldolgozás nem szükséges Önnel kötött szerződés teljesítéséhez. Ha ez nem közvetlen marketinggel kapcsolatos tiltakozás, kérjük, hogy a tiltakozás okait részletezze, amiért az Ön adatait nem kellene feldolgoznunk, ahogy azt korábban tettük. A megalapozott tiltakozása esetén megvizsgáljuk a helyzetet, és vagy leállítjuk vagy módosítjuk az adatfeldolgozást, vagy bemutatjuk az Ön jogos érdekeinket, amelyek alapján a feldolgozást folytatjuk;

– Az 7. cikk (3) bekezdése DS-GVO értelmében bármikor visszavonhatja korábbi (akár a DS-GVO hatálybalépése előtti, azaz 2018. május 25. előtti) hozzájárulását – azaz önkéntesen, tájékozott módon és egyértelmű nyilatkozattal vagy más egyértelmű megerősítő intézkedéssel kifejezett akaratát, hogy beleegyezik a megfelelő személyes adatainak feldolgozásába egy vagy több meghatározott cél érdekében. Ennek eredményeként a jövőben nem szabad folytatnunk az ezen hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozást, és

– Az 77. cikk DS-GVO értelmében panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál a személyes adatainak feldolgozása miatt a vállalatunkban, például a nekünk illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál: Bayerischer Landesbeauftragte für Datenschutz, Wagmüllerstr. 18, 80538 München, E-mail: poststelle@datenschutz-bayern.de

 1. Webhely látogatása

 

(1) Funkció magyarázata

Információkat vállalkozásunkról és általunk kínált szolgáltatásokról különösen a www.nemetorszagibiztositasok.hu weboldalon talál. Weboldalunk látogatásakor személyes adatokat is feldolgozhatunk Önről.

(2) Feldolgozott személyes adatok

Az információs célú weboldalhasználat során az alábbi személyes adatkategóriákat gyűjtjük, tároljuk és dolgozzuk fel Önről:

“Rögzített adatok”: Amikor weboldalainkat látogatja, a webszerverünkön ideiglenesen és anonimizált formában tároljuk a rögzített adatokat (úgynevezett kiszolgáló-naplófájlok). Ezek tartalmazzák:

– az oldalt, ahonnan az oldalt lekérték (úgynevezett hivatkozási URL)

– a lekért oldal neve és URL-je

– a hívás dátuma és ideje

– a használt webböngésző típusának, nyelvének és verziójának leírása

– az igénylő számítógép IP-címe, amelyet oly módon rövidítünk le, hogy az egyéni azonosítás már ne lehetséges

– a továbbított adatmennyiség

– az operációs rendszer

– a hívás sikeres volt-e (hozzáférési állapot/HTTP-státuszkód)

– a GMT időzóna különbsége

“Kapcsolat űrlap adatai”: A webhelyünkön található egy kapcsolat űrlap, amelyet az elektronikus kapcsolattartásra lehet használni. Ha a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, az űrlapba bevitt adatok továbbításra és tárolásra kerülnek. Ezek az adatok: név, telefonszám és e-mail cím.

Az üzenet elküldésének időpontjában a következő adatokat is tároljuk:

A felhasználó IP-címe

az oldalt, ahonnan az oldalt lekérték (úgynevezett hivatkozási URL)

– a lekért oldal neve és URL-je

– a hívás dátuma és ideje

– a használt webböngésző típusának, nyelvének és verziójának leírása

– az igénylő számítógép IP-címe, amelyet oly módon rövidítünk le, hogy az egyéni azonosítás már ne lehetséges

– a továbbított adatmennyiség

– az operációs rendszer

– a hívás sikeres volt-e (hozzáférési állapot/HTTP-státuszkód)

– a GMT időzóna különbsége

Vagy lehetőség van a rendelkezésre bocsátott e-mail címen keresztül is kapcsolatba lépni. Ebben az esetben a felhasználó által küldött e-mailben továbbított személyes adatokat tároljuk.

Ebben az összefüggésben nincs adatok harmadik feleknek történő továbbítása. Az adatokat kizárólag a beszélgetés feldolgozására használjuk.

Kapcsolatba léphet velünk “WhatsApp” segítségével is. A WhatsApp egy szolgáltatás a WhatsApp Inc.-től, amely a Facebook Inc. része. Ezt a külső alkalmazást kizárólag szolgáltatási csatornaként használjuk. Semmilyen módon nem vagyunk felelősek a WhatsApp által megosztott, feltöltött és feldolgozott tartalomért és adatokért. Erre a WhatsApp adatvédelmi irányelvei vonatkoznak: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea. Kérjük, olvassa el gondosan a WhatsApp adatvédelmi irányelveit, mielőtt a WhatsApp-ot használná. A WhatsApp használatával Ön automatikusan elfogadja ezeket az irányelveket. Amikor üzenetet ír nekünk a WhatsApp-on keresztül, az Ön telefonszámát továbbítja hozzánk. A számot csak a WhatsApp kommunikációhoz használjuk. A beszélgetés tartalmát csak annak kéréseinek feldolgozásához használjuk. Kérjük, vegye figyelembe a WhatsApp használati feltételeit, amelyekre nincs hatásunk: Ha telepíti és használja a WhatsApp-ot a telefonján, elfogadja a WhatsApp használati feltételeit. Ezek többek között tartalmazzák, hogy engedélyezi a WhatsApp Inc.-nek a telefonszámához és a telefonján tárolt kapcsolataihoz való hozzáférést. Személyes vagy bizalmas kérdéseket (azaz olyan tartalmakat, amelyek személyes adatokat érintenek) nem válaszolunk meg a WhatsApp-on keresztül. Kérjük, ehhez adjon meg egy e-mail címet vagy telefonszámot.

Webhelyünk pusztán információs célú használata mellett lehetőséget kínálunk „hírlevél” feliratkozásra e-mailen keresztül. Ezen hírlevél segítségével tájékoztatni kívánjuk Önt a biztosítási iparágban zajló aktuális fejleményekről és kínálatunkról, valamint Németországban a pénzügyi és életmóddal kapcsolatos információkról. Amennyiben feliratkozik hírlevelünkre e-mailen keresztül, az alábbi “hírlevél adatok” kerülnek tőlünk gyűjtésre, tárolásra és továbbfeldolgozásra:

– az oldalt, ahonnan az oldalt lekérték (úgynevezett hivatkozási URL)

– a hívás dátuma és ideje

– a használt webböngésző típusának leírása

– az igénylő számítógép IP-címe, amelyet oly módon rövidítünk le, hogy az egyéni azonosítás már ne lehetséges

– az e-mail cím

– a feliratkozás és megerősítés dátuma és ideje

Felhívjuk figyelmét, hogy a hírlevél küldésekor kiértékeljük felhasználói viselkedését. Ezen értékelés során a küldött e-mailek tartalmaznak úgynevezett webbeacont vagy követő pixeleket, amelyek egy pixel méretű képfájlok, amelyek a weboldalunkon vannak tárolva. Az értékelésekhez kapcsoljuk az előbb említett adatokat és a webbeaconokat az Ön e-mail címével és egyedi azonosítóval. A hírlevélben található linkek is tartalmazzák ezt az azonosítót. Az adatok kizárólag pszeudonimizált módon kerülnek összegyűjtésre, azaz az azonosítókat nem kapcsolják össze további személyes adataival, tehát a közvetlen személyazonosítás kizárt.

Weboldalunkon keresztül kérelmeket küldhet és biztosítási szerződéseket köthet. Amennyiben kötelező érvényű ajánlatot kér biztosításra vagy pénzügyi termékre, az Ön személyéhez kapcsolódó azonosító adatokra (vezetéknév, keresztnév, cím, elérhetőségi adatok) van szükség. Ezeket az adatokat az ERGO Direkt AG-nál 180 napig tároljuk az adott ajánlathoz ár- és kockázatszempontból releváns egyéb információkkal (születési dátum, élet-/lakáshelyzet, stb.) együtt. Ha online biztosítást kérelmez vagy online köt, a fizetési tranzakcióhoz való banki adatokat és azonosítás céljából esetlegesen más jellemzőket is, mint például az IP-címet, tároljuk. Ezeket az adatokat az ERGO biztosítótársaságok felé továbbítjuk. Az adatokat azokban mint kérelmi adatokat tárolják, a biztosítási szerződések létrehozásához és a jövőbeni szerződéses és ügyfélkapcsolati tevékenységhez használják fel. Hasonlóan kezeljük azokat az adatokat is, amelyek az elfogadott biztosítási ajánlatokra vonatkoznak, amelyek végül szerződéssé válnak. A következőkben néhány kiválasztott információ adatfelhasználással kapcsolatban található:

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Vorsorge Leben

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Leben

Informationsblatt zur Datenverwendung Victoria Leben

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Pensionsfonds

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Pensionskasse

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Krankenversicherung AG

Informationsblatt zur Datenverwendung DKV

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Kraftfahrt

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Hausrat Wohngebäude Privathaftpflicht

Informationsblatt zur Datenverwendung für Geschädigte ERGO

Informationsblatt zur Datenverwendung für Geschädigte ERGO Direkt

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Rechtsschutz

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Schutzbrief

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Unfall

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Individualgeschäft

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Direkt Versicherung AG

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Annex

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Reiseversicherung

Informationsblatt zur Datenverarbeitung im Rahmen des Monatsgeld-Vertrages

Informationsblatt zur Datenverwendung für abweichende Kontoinhaber

További részleteket azokról az értesítési és információs rendszerekről, amelyeket a biztosítási szektor használ, itt találhat:

Information zu HIS – Anfrage

Information zu HIS – Einmeldung

További információk a nyilvántartó irodákról, amelyekből információkat szerezzünk be, itt találhatók:

Informationsblatt der Infoscore zu Art. 14 EU-DSGVO ICD Kunde

Az adott változatot az adott biztosítási kérelem vagy szerződés részére a biztosítási kérelemmel együtt kiadják.

A biztosítók vezetnek egy listát azokról a szolgáltatókról, akik a szerződésük keretében tevékenykedhetnek. A kötelezettség ennek a listának a vezetésére az új hozzájárulási és titoktartási feloldási nyilatkozatokból, valamint az új magatartási szabályokból (Adatvédelmi Magatartási Kódex) ered, amelyeket a Német Biztosítói Szövetség (GDV) és az adatvédelmi felügyeleti hatóságok között egyeztettek meg. Ennek a listának a célja, hogy átláthatóságot teremtsen az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatban. A listán olyan szolgáltatók szerepelnek, akik a ERGO biztosító társaságok nevében egészségügyi adatokat és/vagy más személyes adatokat gyűjtenek, feldolgoznak vagy felhasználnak. A szolgáltatókat konkrétan megnevezik, ha fő feladatuk személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása. Ide tartozik például az ERGO Group AG. Azokat a szolgáltatókat, ahol a személyes adatok feldolgozása nem a fő feladat, például a papírhulladék és elektronikai adathordozók elszállítására specializálódott vállalatokat, csak szolgáltatási kategóriákban említik. Ugyanez érvényes azokra a szolgáltatókra is, akik csak időnként dolgoznak az ERGO számára. Az adatok továbbításának a listán szereplő szolgáltatóknak az adott esetben okok megadásával történő ellenzésére van lehetőség. Ekkor megvizsgáljuk, hogy a sajátos személyes helyzetére tekintettel adatainak továbbítását kizárólagolólagos érdeke-e túlsúlyban van. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a listában az ERGO összes szolgáltatója szerepel. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az Ön adatait alapvetően minden szolgáltatónak továbbítják. Általánosságban az ERGO Group AG és az ITERGO Informationstechnologie GmbH, valamint az ERGO Direkt AG belső szolgáltatóként felelnek a személyes adatok gyűjtéséért, feldolgozásáért és felhasználásáért az ERGO társaságokban.

 

Die Dienstleisterliste der ERGO Direkt AG finden Sie hier.

Die Dienstleister der ERGO finden hier.

Die Dienstleisterliste der DKV finden Sie hier.

Die Dienstleisterliste ERGO Reiseversicherung finden Sie hier.

január 1-jétől a német ERGO biztosítótársaságok új hozzájárulási és titoktartási feloldási nyilatkozatokat használnak kérelmeikben, megkereséseikben és belépési nyilatkozataikban. A használt nyilatkozatokat a Német Biztosítói Szövetség (GDV) és az adatvédelmi felügyeleti hatóságok között tartalmi szempontból összehangolták. További átláthatóságot kínálnak Önnek a személyes adataival való bánásmód terén. Egy mintát itt talál.

 

(3) Adatfeldolgozás célja és jogalapja

A fent részletezett személyes adatokat az adatvédelmi rendelet (DS-GVO) és más vonatkozó adatvédelmi szabályok előírásai szerint, és csak a szükséges mértékben dolgozzuk fel. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása az DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés a) vagy f) pontja alapján történik, a fent említett célok egyben jogos érdekeinket is képviselik.

A protokoladatok feldolgozása statisztikai célokat szolgál, és webhelyünk minőségének, különösen a kapcsolat stabilitásának és biztonságának javítását célozza (jogalap: DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés a) vagy f) pont).

A kapcsolatfelvételi űrlap adatok feldolgozása ügyfélkérdések kezelésére szolgál (jogalap: DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) pont).

A WhatsApp-adatok feldolgozása ügyfélkérdések kezelésére szolgál (jogalap: DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) pont).

A hírlevél adatok feldolgozása a hírlevél küldésének célját szolgálja. A hírlevélre való feliratkozáskor hozzájárul a személyes adatok feldolgozásához (jogalap: DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hírlevélre való feliratkozáshoz az ún. dupla hozzájárulási eljárást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a feliratkozás után egy e-mailt küldünk a megadott e-mail-címre, amelyben megerősítést kérünk arról, hogy szeretné-e megkapni a hírlevelet. Ennek a módszernek a célja, hogy a feliratkozást igazoljuk, és szükség esetén felderítsük a személyes adatok visszaélése esetleges esetét. A hírlevél küldésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja és lemondhatja a hírlevélről. A visszavonást a hírlevél minden e-mailjében rendelkezésre álló linkre kattintva, az alábbi e-mail-címen: kevin.ressler@ergo.de, vagy a impresszumban megadott elérhetőségeinken keresztül teheti meg.

Biztosítási szerződés megkötéséhez és végrehajtásához kapcsolódó kérdések esetén szükség van az Ön adataira a szerződés közvetítése és megkötése érdekében (szükség esetén azonosítás ellenőrzéséhez) és a vállalt kockázat értékeléséhez. Ha a biztosítási szerződés megkötésre kerül, a biztosítót feldolgozza ezeket az adatokat a biztosítási kötvény kiállításához vagy számla kiküldéséhez. Kárfelvételi és kifizetési esetekben a biztosítónak szüksége van az adatokra annak megállapításához, hogy a részletekben hogyan védették le Önt, és milyen előnyöket kapott. A biztosítási szerződés közvetítése, megkötése és végrehajtása adatainak feldolgozása nélkül nem lehetséges. Az adatokat a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, szerződéskötés előtti intézkedések vagy szerződés teljesítésének céljából dolgozzuk fel.

tárolása az Ön eszközén, vagy a már az eszközén tárolt információkhoz való hozzáférés, erre a célra a TTDSG 25. § (1) és (2) bekezdése az alkalmazandó jogalap.

 

(4) Adatfeldolgozás időtartama

Az adatokat csak addig dolgozzuk fel, ameddig ez a fent említett feldolgozási célok eléréséhez szükséges; ezekre a célra vonatkozó jogalapok az adott feldolgozási célok keretében megadottak szerint érvényesek. A sütik használatára és tárolási időtartamára vonatkozóan kérjük, figyeljen az A.(4) pontban foglaltakra, valamint a sütikezelési irányelvre a következő linken: https://nemetorszagibiztositas.hu/cookie-tajekoztato/

Az általunk alkalmazott harmadik felek az adatokat rendszerükben csak annyi ideig tárolják, ameddig a velünk kötött megfelelő megbízási szerződéseknek megfelelően, a megfelelő megbízás teljesítéséhez szükséges.

A tárolási időtartam részleteit további információkért lásd az A.(4) pontban és a sütikezelési irányelvet a következő linken: https://nemetorszagibiztositas.hu/cookie-tajekoztato/

(5) Személyes adatok továbbítása harmadik feleknek; jogosultsági alapok

Az alábbi fogadókategóriák, amelyek általában megbízás alapján dolgoznak (lásd ehhez az A.(6) pontot), esetleg hozzáférnek személyes adataihoz:

– A honlapunk működtetését és a rendszerek által tárolt vagy továbbított adatok feldolgozását végző szolgáltatók (például adatközpont-szolgáltatásokhoz, fizetési feldolgozásokhoz, IT-biztonsághoz). A továbbítás jogalapja ebben az esetben az DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy f) pontja, kivéve, ha nem megbízás alapján dolgoznak;

– Közszolgálati szervek/hatóságok, amennyiben ez törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A továbbítás jogalapja ebben az esetben az DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja;

– Üzleti tevékenységünk végrehajtásában részt vevő személyek (például auditorok, bankok, biztosítók, jogi tanácsadók, felügyeleti hatóságok, vállalatfelvásárlások vagy közös vállalkozások létrehozásánál érintettek). A továbbítás jogalapja ebben az esetben az DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy f) pontja.

Az adatok harmadik országokba történő továbbításának megfelelő adatvédelmi szintjére vonatkozóan lásd az A.(7) pontot.

Továbbá személyes adatait csak harmadik feleknek adjuk át, ha az DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján kifejezett hozzájárulást adott hozzá.

 

 

(6) Sütik, beépülő modulok és egyéb szolgáltatások használata a honlapunkon

 1. a) Sütik

Honlapjainkon sütiket használunk. A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket a használt böngészőjéhez egyedi karakterlánc segítségével rendelnek hozzá és tárolnak a merevlemezén, és amelyeken keresztül azok a helyzetek, amelyek a sütit létrehozzák, bizonyos információkat továbbítanak. A sütik nem hajthatnak végre programokat, és vírusokat sem terjeszthetnek számítógépére, így nem okozhatnak károkat. Az internetes kínálatot általánosságban véve felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá, azaz kellemesebbé kívánjuk tenni számára.

A sütik tartalmazhatnak olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik a felhasznált eszköz felismerését. A sütik részben azonban csak bizonyos beállításokról tartalmaznak információkat, amelyek nem vonhatók vissza személyre. A sütik azonban nem képesek közvetlenül azonosítani egy felhasználót.

Különbséget tesznek a munkamenet-sütik és a tartós sütik között, amelyeket a böngésző bezárásával törölnek, illetve amelyek egy adott munkamenet után is tárolásra kerülnek. A sütik működése szerint továbbá megkülönböztetünk:

– Műszaki sütik: Ezek nélkülözhetetlenek az oldalon való navigáláshoz, az alapvető funkciókhoz és az oldal biztonságának biztosításához; nem gyűjtenek információkat Önről marketingcélokra, és nem tárolják, melyik weboldalt látogatta meg;

– Teljesítmény sütik: Ezek információkat gyűjtenek arról, hogyan használja honlapunkat, mely oldalakat látogatja meg, és például, hogy a weboldal használata során hibák jelentkeznek-e; nem gyűjtenek olyan információkat, amelyek alapján Önt azonosíthatnánk – minden gyűjtött információ névtelen, és csak a weboldalunk fejlesztésére és annak megállapítására használják fel, hogy milyen tartalom érdekli felhasználóinkat;

– Hirdetési sütik, célcsoportokat érdeklő sütik: Ezek a honlaplátogató számára célzott hirdetéseket vagy harmadik felek ajánlatait kínálják és mérlegelik ezeknek az ajánlatoknak hatékonyságát; a hirdetési és célcsoportokat érdeklő sütiket legfeljebb 13 hónapig tárolják;

– Megosztási sütik: Ezek a honlapunk interaktivitásának javítására szolgálnak más szolgáltatásokkal (pl. közösségi hálózatok); a megosztási sütiket legfeljebb 13 hónapig tárolják.

A süti, amely nélkülözhetetlen a kifejezetten kívánt szolgáltatás nyújtásához, jogalapja § 25 (2) bekezdés 2. sz. TTDSG. Minden olyan süti használat, amely nem szükségszerűen technikailag szükséges, adatfeldolgozást jelent, amely csak a § 25 (1) TTDSG 1. bekezdése alapján történő kifejezett és aktív hozzájárulással végezhető az Ön részéről az Art. 6 (1) bekezdés 1. pontjával összhangban. DS-GVO. Ez különösen vonatkozik a teljesítmény, hirdetési, célcsoportokat érdeklő vagy megosztási sütik használatára is. Továbbá az Ön által sütik által feldolgozott személyes adatait csak akkor adjuk át harmadik feleknek, ha a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján kifejezett hozzájárulást adott hozzá.

 1. b) Süti-irányelv

További információkat arról, hogy milyen sütiket használunk, hogyan kezelheti a süti-beállításait, és hogyan tilthatja le bizonyos követési típusokat, megtalálja süti-irányelvünkben a következő linken: https://nemetorszagibiztositas.hu/cookie-tajekoztato/

 

 1. d) Szociális média
 2. aa) Szociális média beépülő modulok használata

Jelenleg a következő szociális média beépülő modulokat használjuk: Facebook, TikTok, Youtube és Instagram. Ezt a következő módon tesszük: két kattintásos megoldást alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy amikor meglátogatja oldalunkat, alapvetően nem kerülnek át személyes adatok a beépülő modulok szolgáltatóihoz. A beépülő modul szolgáltatóját a logó felett található dobozon lévő megjelölés alapján ismerheti fel. Biztosítjuk lehetőségét annak, hogy a gombbal közvetlenül kommunikálhasson a beépülő modul szolgáltatójával. Csak akkor, ha a megjelölt mezőre kattint, és ezzel aktiválja azt, kapja meg a beépülő modul szolgáltatója az információt arról, hogy meglátogatta az adott weboldalt online ajánlatunkban. Ezen felül továbbításra kerülnek a B (2) pontban említett adatok is. A Facebook esetében a szolgáltató állítása szerint Németországban az IP-cím az összegyűjtés után azonnal anonimizálódik. A beépülő modulok aktiválásával tehát személyes adatokat továbbítanak Öntől a megfelelő beépülő modul szolgáltatójához, és ott (az amerikai szolgáltatók esetében az USA-ban) tárolják azokat.

Nincs befolyásunk a gyűjtött adatokra és az adatfeldolgozási folyamatokra, és nem ismerjük az adatgyűjtés teljes körét, a feldolgozás céljait és a tárolási időt. Az adatok törléséről a beépülő modul szolgáltató által nem kapunk információt.

A beépülő modul szolgáltató a róluk gyűjtött adatokat felhasználói profilokként tárolja és reklámozási, piackutatási és/vagy weboldalának igény szerinti kialakítására használja. Az ilyen kiértékelés különösen (nem bejelentkezett felhasználók esetében is) az igény szerinti reklám bemutatásához és más felhasználók tájékoztatásához a szociális hálózaton keresztül a weboldalunkon végzett tevékenységeiről. Jogában áll tiltakozni a felhasználói profilok kialakítása ellen, és ennek érvényesítéséhez a megfelelő beépülő modul szolgáltatóhoz kell fordulnia. A beépülő modulokon keresztül lehetőséget kínálunk Önnek a szociális hálózatokkal és más felhasználókkal való interakcióra, így lehetőségünk van kínálatunkat fejleszteni és vonzóbbá tenni az Ön számára felhasználóként. A beépülő modulok használatának jogalapja az DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontja.

Az adattovábbítás független attól, hogy van-e fiókja a beépülő modul szolgáltatónál, és ott be van-e jelentkezve. Ha be van jelentkezve a beépülő modul szolgáltatóhoz, a nálunk összegyűjtött adatok közvetlenül a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő fiókjához lesznek hozzárendelve. Amikor az aktivált gombot megnyomja, és például összekapcsolja az oldalt, a beépülő modul szolgáltató is ezt az információt a felhasználói fiókjában tárolja, és nyilvánosan megosztja a kapcsolataival. Javasoljuk, hogy a szociális hálózat használata után rendszeresen jelentkezzen ki, különösen a gomb aktiválása előtt, hogy elkerülje az oldalhoz való profilhozrendelést a beépülő modul szolgáltatóval.

 

További információk a Plugin-Szolgáltató által történő adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint annak feldolgozásáról megtalálhatók az alábbiakban közölt Adatvédelmi Nyilatkozatokban. Ott további információkat is kaphat az Ön jogairól és beállítási lehetőségeiről a magánéletének védelme érdekében.

A megfelelő Plugin-Szolgáltatók címei és adataik védelmére vonatkozó URL-ek:

Facebook: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, Írország; https://de-de.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

Instagram: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország; https://de-de.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

TikTok: TikTok Technology Limited, Írország; https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE

 1. bb) YouTube-videók beágyazása

YouTube-videókat beágyaztunk online ajánlatunkba, amelyek a http://www.youtube.com weboldalon találhatók, és közvetlenül lejátszhatók a mi weboldalunkról.

A weboldal látogatásakor a YouTube megkapja az információt, hogy meglátogatta az adott aloldalunkat. Ezen felül továbbításra kerülnek a B (2) pontban említett adatok is. Ez független attól, hogy a YouTube rendelkezik-e olyan felhasználói fiókkal, amelyhez bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiókja. Ha be van jelentkezve a Google fiókjába, az adatok közvetlenül hozzárendelődnek a fiókjához. Ha nem kívánja a profilhozrendelést a YouTube fiókjával, a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A YouTube felhasználói profilokként tárolja az Ön adatait, és reklámozási, piackutatási és/vagy weboldalának igény szerinti kialakítására használja fel. Az ilyen kiértékelés különösen (nem bejelentkezett felhasználók esetében is) az igény szerinti reklám bemutatásához és más felhasználók tájékoztatásához a szociális hálózaton keresztül a weboldalunkon végzett tevékenységeiről. Jogában áll tiltakozni a felhasználói profilok kialakítása ellen, és ennek érvényesítéséhez a megfelelő YouTube-hoz kell fordulnia.

További információkat a YouTube által történő adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint annak feldolgozásáról a Adatvédelmi Nyilatkozatban találhat: https://policies.google.com/privacy?hl=de. A Google az Ön személyes adatait is feldolgozza az USA-ban, és követi az EU-USA Adatvédelmi Keretrendszert.

Datenschutzhinweise

Die Versicherungsagentur Kevin Ressler nimmt den Schutz Ihrer Privatsphäre beim Besuch der Website www.nemetorszagibiztositas.hu und im Rahmen der Versicherungsverhältnisse sehr ernst.

Wir beachten alle anwendbaren Datenschutzvorschriften und haben uns zudem auf die Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben durch die Versicherungswirtschaft (Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur in dem erlaubten Rahmen und Umfang nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und mit Ihrer Einwilligung.

Diesen Maßstab haben wir in der Agentur Ressler etabliert. Dazu setzen wir zeitgemäße Techniken zur Sicherheit Ihrer Daten ein.

Die Weiterentwicklung unserer Internetseiten und Änderungen der Technik führen von Zeit zu Zeit zu Anpassungen an der Datenschutzerklärung. Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch jeweils die aktuelle Version der Datenschutzerklärung.

 1. Allgemeines

(1)  Begriffsbestimmungen

Nach dem Vorbild des Art. 4 DS-GVO liegen dieser Datenschutzhinweise folgende Begriffsbestimmungen zugrunde:

–     “Personenbezogene Daten” ( Art. 4 Nr. 1 DS-GVO) sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (“Betroffener”) beziehen. Identifizierbar ist eine Person, wenn sie direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, einer Kennnummer, einer Online-Kennung, Standortdaten oder mithilfe von Informationen zu ihren physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identitätsmerkmalen identifiziert werden kann. Die Identifizierbarkeit kann auch mittels einer Verknüpfung von derartigen Informationen oder anderem Zusatzwissen gegeben sein. Auf das Zustandekommen, die Form oder die Verkörperung der Informationen kommt es nicht an (auch Fotos, Video- oder Tonaufnahmen können personenbezogene Daten enthalten).

–     “Verarbeiten” ( Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) ist jeder Vorgang, bei dem mit personenbezogenen Daten umgegangen wird, gleich ob mit oder ohne Hilfe automatisierter (dh technikgestützter) Verfahren. Dies umfasst insbesondere das Erheben (dh die Beschaffung), das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, die Verbreitung oder sonstige Bereitstellung, den Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung von personenbezogenen Daten sowie die Änderung einer Ziel- oder Zweckbestimmung, die einer Datenverarbeitung ursprünglich zugrunde gelegt wurde.

–     “Verantwortlicher” ( Art. 4 Nr. 7 DS-GVO) ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

–     “Dritter” ( Art. 4 Nr. 10 DS-GVO) ist jede natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer dem Betroffenen, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten; dazu gehören auch andere konzernangehörige juristische Personen.

–     “Auftragsverarbeiter” ( Art. 4 Nr. 8 DS-GVO) ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen, insbesondere gemäß dessen Weisungen, verarbeitet (zB IT-Dienstleister). Im datenschutzrechtlichen Sinne ist ein Auftragsverarbeiter insbesondere kein Dritter.

–     “Einwilligung” ( Art. 4 Nr. 11 DS-GVO) der betroffenen Person bezeichnet jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

(2)  Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO sind wir:

Kevin Ressler

Otto-Hahn-Str. 21, 85435 Erding

Telefon: 08122/2285225

Fax: 08122/2285233

Handy: 0049 151 22656507

E-Mail: kevin.ressler@ergo.de

Weitere Angaben zu unserem Unternehmen entnehmen Sie bitte den Impressumsangaben auf unserer Internetseite https://nemetorszagibiztositas.hu/impresszum/

(3)  Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Von Gesetzes wegen ist im Grundsatz jede Verarbeitung personenbezogener Daten verboten und nur dann erlaubt, wenn die Datenverarbeitung unter einen der folgenden Rechtfertigungstatbestände fällt:

–     Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO (“Einwilligung”): Wenn der Betroffene freiwillig, in informierter Weise und unmissverständlich durch eine Erklärung oder eine sonstige eindeutige bestätigende Handlung zu verstehen gegeben hat, dass er mit der Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke einverstanden ist;

–     Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO: Wenn die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei der Betroffene ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf die Anfrage des Betroffenen erfolgen;

–     Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO: Wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der der Verantwortliche unterliegt (z. B. eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht);

–     Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d DS-GVO: Wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen des Betroffenen oder einer anderen natürlichen Person zu schützen;

–     Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DS-GVO: Wenn die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde oder

–     Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO (“Berechtigte Interessen”): Wenn die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter (insbesondere rechtlicher oder wirtschaftlicher) Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die gegenläufigen Interessen oder Rechte des Betroffenen überwiegen (insbesondere dann, wenn es sich dabei um einen Minderjährigen handelt). 

Die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder der Zugriff auf Informationen, die bereits in der Endeinrichtung gespeichert sind, sind nur zulässig, wenn sie von einem der folgenden Rechtfertigungstatbeständen gedeckt sind:

–     § 25 Abs. 1 TTDSG: Wenn der Endnutzer auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen eingewilligt hat. Die Einwilligung hat gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO zu erfolgen;

–     § 25 Abs. 2 Nr. 1 TTDSG: Wenn der alleinige Zweck die Durchführung der Übertragung einer Nachricht über ein öffentliches Telekommunikationsnetz ist oder

–     § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG: Wenn die Speicherung oder der Zugriff unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter eines Telemediendienstes einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen kann.

Für die von uns vorgenommenen Verarbeitungsvorgänge geben wir im Folgenden jeweils die anwendbare Rechtsgrundlage an. Eine Verarbeitung kann auch auf mehreren Rechtsgrundlagen beruhen.

(4) Datenlöschung und Speicherdauer

Für die von uns vorgenommenen Verarbeitungsvorgänge geben wir im Folgenden jeweils an, wie lange die Daten bei uns gespeichert und wann sie gelöscht oder gesperrt werden. Soweit nachfolgend keine ausdrückliche Speicherdauer angegeben wird, werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck oder die Rechtsgrundlage für die Speicherung entfällt. Eine Speicherung Ihrer Daten erfolgt grundsätzlich nur auf unseren Servern in Deutschland, vorbehaltlich einer ggf. erfolgenden Weitergabe nach den Regelungen in A.(7) und A.(8).

Eine Speicherung kann jedoch über die angegebene Zeit hinaus im Falle einer (drohenden) Rechtsstreitigkeit mit Ihnen oder eines sonstigen rechtlichen Verfahrens erfolgen oder wenn die Speicherung durch gesetzliche Vorschriften, denen wir als Verantwortlicher unterliegen (z.B. § 257 HGB, § 147 AO), vorgesehen ist. Wenn die durch die gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, erfolgt eine Sperrung oder Löschung der personenbezogenen Daten, es sei denn, dass eine weitere Speicherung durch uns erforderlich ist und dafür eine Rechtsgrundlage besteht.

(5) Datensicherheit

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen, unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Natur, des Umfangs, des Kontextes und des Zwecks der Verarbeitung sowie der bestehenden Risiken einer Datenpanne (inklusive von deren Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen) für den Betroffenen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Nähere Informationen hierzu erteilen wir Ihnen auf Anfrage gerne.

(6) Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern

Wir setzen zur Abwicklung unseres Geschäftsverkehrs externe in- und ausländische Dienstleister ein (z.B. für die Bereiche IT, Logistik, Telekommunikation, Vertrieb und Marketing). Diese werden nur nach unserer Weisung tätig und wurden i.S.v. Art. 28 DS-GVO vertraglich dazu verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

(7) Voraussetzungen der Weitergabe von personenbezogenen Daten in Drittländer

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen können Ihre personenbezogenen Daten an Drittgesellschaften weitergegeben oder offengelegt werden. Diese können sich auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), also in Drittländern, befinden. Eine derartige Verarbeitung erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der vertraglichen und geschäftlichen Verpflichtungen und zur Pflege Ihrer Geschäftsbeziehung zu uns (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b oder lit. f jeweils i.V.m. Art. 44 ff. DS-GVO). Über die jeweiligen Einzelheiten der Weitergabe unterrichten wir Sie nachfolgend an den dafür relevanten Stellen.

Einigen Drittländern bescheinigt die Europäische Kommission durch sog. Angemessenheitsbeschlüsse einen Datenschutz, der dem EWR-Standard vergleichbar ist (eine Liste dieser Länder sowie eine Kopie der Angemessenheitsbeschlüsse erhalten Sie hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en). In anderen Drittländern, in die ggf. personenbezogene Daten übertragen werden, herrscht aber unter Umständen wegen fehlender gesetzlicher Bestimmungen kein durchgängig hohes Datenschutzniveau. Soweit dies der Fall ist, achten wir darauf, dass der Datenschutz ausreichend gewährleistet ist. Möglich ist dies über bindende Unternehmensvorschriften, Standard-Vertragsklauseln der Europäischen Kommission zum Schutz personenbezogener Daten gem. Art. 46 Abs. 1 , 2 lit. c DS-GVO (die Standard-Vertragsklauseln von 2021 sind verfügbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915&locale-en), Zertifikate oder anerkannte Verhaltenskodizes. Bitte wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten (siehe unter A.(3)), wenn Sie hierzu nähere Informationen erhalten möchten.

(8) Keine automatisiere Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling)

Wir haben nicht die Absicht, von Ihnen erhobene personenbezogene Daten für ein Verfahren zur automatisierten Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) zu verwenden.

(9) Keine Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten

Wir machen den Abschluss von Verträgen mit uns nicht davon abhängig, dass Sie uns zuvor personenbezogene Daten bereitstellen. Für Sie als Kunde besteht grundsätzlich auch keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen; es kann jedoch sein, dass wir bestimmte Angebote nur eingeschränkt oder gar nicht erbringen können, wenn Sie die dafür erforderlichen Daten nicht bereitstellen. Sofern dies im Rahmen der nachfolgend vorgestellten, von uns angebotenen Produkte ausnahmsweise der Fall sein sollte, werden Sie gesondert darauf hingewiesen.

(10) Gesetzliche Verpflichtung zur Übermittlung bestimmter Daten

Wir können unter Umständen einer besonderen gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung unterliegen, die rechtmäßig verarbeiteten personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere öffentlichen Stellen, bereitzustellen ( Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO).

(11) Ihre Rechte

Ihre Rechte als Betroffener bezüglich Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten können Sie uns gegenüber unter den eingangs unter A.(2) angegebenen Kontaktdaten jederzeit geltend machen. Sie haben als Betroffener das Recht:

–     gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

–     gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten Daten zu verlangen;

–     gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

–     gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist;

–     gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen (“Datenübertragbarkeit”);

–     gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen, sofern die Verarbeitung aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e oder lit. f DS-GVO erfolgt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Verarbeitung nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist. Sofern es sich nicht um einen Widerspruch gegen Direktwerbung handelt, bitten wir bei Ausübung eines solchen Widerspruchs um die Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollen. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen;

–     gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal (auch vor der Geltung der DS-GVO, d.h. vor dem 25.5.2018) erteilte Einwilligung – also Ihr freiwilliger, in informierter Weise und unmissverständlich durch eine Erklärung oder eine sonstige eindeutige bestätigende Handlung verständlich gemachter Willen, dass Sie mit der Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke einverstanden sind – jederzeit uns gegenüber zu widerrufen, falls Sie eine solche erteilt haben. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und

–     gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem Unternehmen zu beschweren, etwa bei der für uns zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde: Bayerischer Landesbeauftragte für Datenschutz, Wagmüllerstr. 18, 80538 München, E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de

 1. Besuch von Webseite

(1) Erläuterung der Funktion

Informationen zu unserem Unternehmen und den von uns angebotenen Leistungen erhalten Sie insbesondere unter www.nemetorszagibiztositasok.hu. Bei einem Besuch unserer Webseite können personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet werden.

(2) Verarbeitete personenbezogene Daten

Bei der informatorischen Nutzung der Webseiten werden die folgenden Kategorien personenbezogener Daten von uns erhoben, gespeichert und weiterverarbeitet:

“Protokolldaten”: Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, wird auf unserem Webserver temporär und anonymisiert ein sogenannter Protokolldatensatz (sog. Server-Logfiles) gespeichert. Dieser besteht aus:

–     der Seite, von der aus die Seite angefordert wurde (sog. Referrer-URL)

–     dem Name und URL der angeforderten Seite

–     dem Datum und der Uhrzeit des Aufrufs

–     der Beschreibung des Typs, Sprache und Version des verwendeten Webbrowsers

–     der IP-Adresse des anfragenden Rechners, die so verkürzt wird, dass ein Personenbezug nicht mehr herstellbar ist

–     der übertragenen Datenmenge

–     dem Betriebssystem

–     der Meldung, ob der Aufruf erfolgreich war (Zugriffsstatus/Http-Statuscode)

–     der GMT-Zeitzonendifferenz

“Kontaktformulardaten”: Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegebenen Daten an uns übermittelst und gespeichert. Diese Daten sind: Name, Telefonnummer und eMail Adresse.

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert:

 • Die IP-Adresse des Nutzers

       der Seite, von der aus die Seite angefordert wurde (sog. Referrer-URL)

–     dem Name und URL der angeforderten Seite

–     dem Datum und der Uhrzeit des Aufrufs

–     der Beschreibung des Typs, Sprache und Version des verwendeten Webbrowsers

–     der IP-Adresse des anfragenden Rechners, die so verkürzt wird, dass ein Personenbezug nicht mehr herstellbar ist

–     der übertragenen Datenmenge

–     dem Betriebssystem

–     der Meldung, ob der Aufruf erfolgreich war (Zugriffsstatus/Http-Statuscode)

–     der GMT-Zeitzonendifferenz

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.

Sie können mit uns auch per „WhatsApp“ kommunizieren. WhatsApp ist eine Dienstleistung der WhatsApp Inc., die wiederum Teil der Facebook Inc. ist. Wir nutzen diese externe Anwendung ausschließlich als Servicekanal. Wir sind in keiner Weise für den Inhalt und die Daten verantwortlich, die über WhatsApp geteilt, hochgeladen und verarbeitet werden. Dafür gelten die Datenschutzrichtlinien von WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea. Bitte lesen Sie sich die Datenschutzbestimmungen von WhatsApp genau durch, bevor Sie WhatsApp nutzen. Denn durch die Nutzung von WhatsApp stimmen Sie diesen Richtlinien automatisch zu. Wenn Sie uns über WhatsApp eine Nachricht schreiben, übermitteln Sie uns damit Ihre Telefonnummer. Wir verwenden die Nummer nur für die WhatsApp-Kommunikation mit Ihnen. Die Inhalte des Chats nutzen wir nur, um Ihre Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie die WhatsApp-Nutzungsbedingungen, auf die wir keinen Einfluss haben: Wenn Sie WhatsApp auf Ihrem Handy installieren und nutzen, stimmen Sie den Nutzungsbedingungen von WhatsApp zu. Diese beinhalten unter anderem, dass Sie der WhatsApp Inc. Zugriff auf Ihre Telefonnummer und die auf Ihrem Telefon gespeicherten Kontakte gewähren. Persönliche oder vertrauliche Fragen (d. h. mit Inhalten, die personenbezogene Daten betreffen) beantworten wir nicht per WhatsApp. Geben Sie deshalb dafür eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer an.     

Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Webseite bieten wir das Abonnement unseres „Newsletters“ per E-Mail an, mit dem wir Sie über aktuelle Entwicklungen in der Versicherungsbranche und aktuelle Angebote, Informationen rund um das Thema Finanzen und Leben in Deutschland informieren. Wenn Sie sich für unseren Newsletter per E-mail anmelden, werden die folgenden “Newsletterdaten” von uns erhoben, gespeichert und weiterverarbeitet:

–     die Seite, von der aus die Seite angefordert wurde (sog. Referrer-URL)

–     das Datum und die Uhrzeit des Aufrufs

–     die Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers

–     die IP-Adresse des anfragenden Rechners, die so verkürzt wird, dass ein Personenbezug nicht mehr herstellbar ist

–     die E-Mail-Adresse

–     das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung und Bestätigung

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Versand des Newsletters Ihr Nutzerverhalten auswerten. Für diese Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sogenannte Web-Beacons bzw. Tracking-Pixel, die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Website gespeichert sind. Für die Auswertungen verknüpfen wir die vorstehend genannten Daten und die Web-Beacons mit Ihrer E-Mail-Adresse und einer individuellen ID. Auch im Newsletter enthaltene Links enthalten diese ID. Die Daten werden ausschließlich pseudonymisiert erhoben, d.h. die IDs werden also nicht mit Ihren weiteren persönlichen Daten verknüpft, eine direkte Personenbeziehbarkeit wird ausgeschlossen.

Sie können auf unserer Webseite Anfragen zum Abschluss eines Versicherungsvertrages senden und Versicherungsverträge abschließen. Sollten Sie ein verbindliches Angebot für eine Versicherung oder ein Finanzprodukt anfordern, sind identifizierende Angaben zur Ihrer Person (Name, Vorname, Adresse, Kontaktdaten) notwendig. Diese Angaben werden dann zusammen mit anderen, für dieses Angebot preis- und risikorelevanten Angaben (Geburtsdatum, Lebens/Wohnsituation, usw.) bei der ERGO Direkt AG 180 Tage gespeichert. Sollten Sie eine Versicherung online beantragen oder online abschließen, werden Sie zusätzlich Ihre Bankverbindung zur Zahlungsabwicklung und unter Umständen weitere Merkmale wie die IP-Adresse zum Zweck der Identifizierung gespeichert. Diese Angaben werden den Versicherungsunternehmen der ERGO übermittelt. Die Angaben werden dort als Antragsdaten gespeichert, zum Anlegen des Versicherungsvertrages und die zukünftige Vertrags- und Kundenbetreuung genutzt. In gleicher Weise werden die Angaben von Versicherungsangeboten, die Sie akzeptieren und die in einen Vertrag münden, gespeichert und verarbeitet. Nachstehend können Sie einzelne ausgesuchte Fassungen der Information zur Datenverwendung abrufen:

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Vorsorge Leben

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Leben

Informationsblatt zur Datenverwendung Victoria Leben

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Pensionsfonds

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Pensionskasse

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Krankenversicherung AG

Informationsblatt zur Datenverwendung DKV

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Kraftfahrt

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Hausrat Wohngebäude Privathaftpflicht

Informationsblatt zur Datenverwendung für Geschädigte ERGO

Informationsblatt zur Datenverwendung für Geschädigte ERGO Direkt

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Rechtsschutz

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Schutzbrief

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Unfall

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Individualgeschäft

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Direkt Versicherung AG

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Annex

Informationsblatt zur Datenverwendung ERGO Reiseversicherung

Informationsblatt zur Datenverarbeitung im Rahmen des Monatsgeld-Vertrages

Informationsblatt zur Datenverwendung für abweichende Kontoinhaber

Nähere Informationen zum Hinweis- und Informationssystem, das von der Versicherungswirtschaft genutzt wird, finden Sie hier:

Information zu HIS – Anfrage

Information zu HIS – Einmeldung

Nähere Informationen zu den Auskunfteien, von denen wir Informationen beziehen, finden Sie hier:

Informationsblatt der Infoscore zu Art. 14 EU-DSGVO ICD Kunde

Die jeweilige Fassung für den jeweiligen Versicherungsantrag bzw. -vertrag wird mit dem Versicherungsantrag ausgehändigt.

Die Versicherer führen eine Liste aller Dienstleister, die für sie im Rahmen eines Vertrags tätig sein können. Die Verpflichtung zum Führen dieser Liste ergibt sich aus den neuen Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sowie den neuen Verhaltensregeln (Code of Conduct Datenschutz), die zwischen dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und den Datenschutzaufsichtsbehörden vereinbart wurden. Ziel dieser Liste ist es, Transparenz über die Verarbeitung Ihrer Daten zu schaffen. In der Liste sind die Dienstleister aufgeführt, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten und/oder andere personenbezogene Daten im Auftrag der Versicherungsunternehmen der ERGO erheben, verarbeiten oder nutzen. Die Dienstleister werden konkret genannt, wenn ihre Hauptaufgabe die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten ist. Dazu zählt zum Beispiel die ERGO Group AG. Dienstleister, bei denen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten nicht Hauptaufgabe ist, wie zum Beispiel beim Entsorgungsunternehmen für Papierabfall und elektronische Datenträger, werden nur in Dienstleistungs-Kategorien genannt. Gleiches gilt für Dienstleister, die nur gelegentlich für ERGO tätig werden. Sie können der Übermittlung Ihrer Daten an die in der Liste genannten Dienstleister im Einzelfall unter Angabe von Gründen widersprechen. Wir werden dann prüfen, ob aufgrund Ihrer besonderen persönlichen Situation Ihr schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Übermittlung überwiegt. Bitte beachten Sie, dass in der Liste alle Dienstleister der ERGO genannt sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihre Daten grundsätzlich an alle Dienstleister weitergegeben werden. Generell sind die ERGO Group AG und die ITERGO Informationstechnologie GmbH sowie die ERGO Direkt AG als interne Dienstleister der ERGO Gesellschaften mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten beauftragt.

Die Dienstleisterliste der ERGO Direkt AG finden Sie hier.

Die Dienstleister der ERGO finden hier.

Die Dienstleisterliste der DKV finden Sie hier.

Die Dienstleisterliste ERGO Reiseversicherung finden Sie hier.

Seit dem 1. Januar 2013 verwenden die deutschen Versicherungsgesellschaften der ERGO neue Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen in ihren Anträgen, Anfragen und Beitrittserklärungen. Die verwendeten Erklärungen sind zwischen dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und den Datenschutzaufsichtsbehörden inhaltlich abgestimmt. Sie bieten Ihnen noch mehr Transparenz im Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. Ein Muster finden Sie hier.

(3)  Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten die vorstehend näher bezeichneten personenbezogenen Daten in Einklang mit den Vorschriften der DS-GVO, den weiteren einschlägigen Datenschutzvorschriften und nur im erforderlichen Umfang. Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO beruht, stellen die genannten Zwecke zugleich unsere berechtigten Interessen dar.

Die Verarbeitung der Protokolldaten dient statistischen Zwecken und der Verbesserung der Qualität unserer Webseite, insbesondere der Stabilität und der Sicherheit der Verbindung (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a oder lit. f DS-GVO).

Die Verarbeitung von Kontaktformulardaten erfolgt zur Bearbeitung von Kundenanfragen (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b oder lit. f DS-GVO).

Die Verarbeitung von WhatsApp-Daten erfolgt zur Bearbeitung von Kundenanfragen (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b oder lit. f DS-GVO).

Die Verarbeitung der Newsletterdaten erfolgt zum Zweck der Zusendung des Newsletters. Im Rahmen der Anmeldung zu unserem Newsletter willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO). Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-Opt-In-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Zweck dieses Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können. Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link, per E-Mail an kevin.ressler@ergo.de oder durch eine Nachricht an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären.

Bei Anfragen für Abschluss und Durchführung eines Versicherungsvertrages benötigen wir Ihre Daten für die Vermittlung und den Abschluss des Vertrags (im Bedarfsfall zur Identitätsprüfung) und zur Einschätzung des zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeitet der Versicherer diese Daten, um Ihnen die Police auszustellen oder eine Rechnung zu schicken. Angaben in Schaden- und Leistungsfällen benötigt der Versicherer, um zu prüfen, wie Sie sich im Detail abgesichert haben und welche Leistungen Sie von diesem erhalten. Die Vermittlung, der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrags sind ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich. Die Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. zur Erfüllung eines Vertrages auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 b DSGVO verarbeitet.

Sofern für die Verarbeitung der Daten die Speicherung von Informationen in Ihrer Endeinrichtung oder der Zugriff auf Informationen, die bereits in der Endeinrichtung gespeichert sind, erforderlich ist, ist § 25 Abs. 1 , 2 TTDSG hierfür die Rechtsgrundlage.

(4)  Dauer der Datenverarbeitung

Ihre Daten werden nur so lange verarbeitet, wie dies für die Erreichung der oben genannten Verarbeitungszwecke erforderlich ist; hierfür gelten die im Rahmen der Verarbeitungszwecke angegebenen Rechtsgrundlagen entsprechend. Hinsichtlich der Nutzung und der Speicherdauer von Cookies beachten Sie bitte Punkt A.(4) sowie die Cookie-Richtlinie https://nemetorszagibiztositas.hu/cookie-tajekoztato/

Von uns eingesetzte Dritte werden Ihre Daten auf deren System so lange speichern, wie es im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen für uns entsprechend dem jeweiligen Auftrag erforderlich ist.

Näheres zur Speicherdauer finden Sie im Übrigen unter A.(4) und der Cookie-Richtlinie https://nemetorszagibiztositas.hu/cookie-tajekoztato/

(5)  Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte; Rechtfertigungsgrundlage

Folgende Kategorien von Empfängern, bei denen es sich im Regelfall um Auftragsverarbeiter handelt (siehe dazu A.(6)), erhalten ggf. Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten:

–     Dienstleister für den Betrieb unserer Webseite und die Verarbeitung der durch die Systeme gespeicherten oder übermittelten Daten (z.B. für Rechenzentrumsleistungen, Zahlungsabwicklungen, IT-Sicherheit). Rechtsgrundlage für die Weitergabe ist dann Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b oder lit. f DS-GVO, soweit es sich nicht um Auftragsverarbeiter handelt;

–     Staatliche Stellen/Behörden, soweit dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. Rechtsgrundlage für die Weitergabe ist dann Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO;

–     Zur Durchführung unseres Geschäftsbetriebs eingesetzte Personen (zB Auditoren, Banken, Versicherungen, Rechtsberater, Aufsichtsbehörden, Beteiligte bei Unternehmenskäufen oder der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen). Rechtsgrundlage für die Weitergabe ist dann Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b oder lit. f DS-GVO.

Zu den Gewährleistungen eines angemessenen Datenschutzniveaus bei einer Weitergabe der Daten in Drittländer siehe A.(7). 

Darüber hinaus geben wir Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO eine ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben.

 

 

(6) Einsatz von Cookies, Plugins und sonstige Dienste auf unserer Webseite

 1. a) Cookie

Auf unseren Webseiten nutzen wir Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser durch eine charakteristische Zeichenfolge zugeordnet und gespeichert werden und durch welche der Stelle, die das Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen und daher keine Schäden anrichten. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver, also für Sie angenehmer zu machen.

Cookies können Daten enthalten, die eine Wiedererkennung des genutzten Geräts möglich machen. Teilweise enthalten Cookies aber auch lediglich Informationen zu bestimmten Einstellungen, die nicht personenbeziehbar sind. Cookies können einen Nutzer aber nicht direkt identifizieren. 

Man unterscheidet zwischen Session-Cookies, die wieder gelöscht werden, sobald Sie ihren Browser schließen und permanenten Cookies, die über die einzelne Sitzung hinaus gespeichert werden. Hinsichtlich ihrer Funktion unterscheidet man bei Cookies wiederum zwischen:

–     Technical Cookies: Diese sind zwingend erforderlich, um sich auf der Webseite zu bewegen, grundlegende Funktionen zu nutzen und die Sicherheit der Webseite zu gewährleisten; sie sammeln weder Informationen über Sie zu Marketingzwecken noch speichern sie, welche Webseiten Sie besucht haben;

–     Performance Cookies: Diese sammeln Informationen darüber, wie Sie unsere Webseite nutzen, welche Seiten Sie besuchen und z. B. ob Fehler bei der Webseitennutzung auftreten; sie sammeln keine Informationen, die Sie identifizieren könnten – alle gesammelten Informationen sind anonym und werden nur verwendet, um unsere Webseite zu verbessern und herauszufinden, was unsere Nutzer interessiert;

–     Advertising Cookies, Targeting Cookies: Diese dienen dazu, dem Webseitennutzer bedarfsgerechte Werbung auf der Webseite oder Angebote von Dritten anzubieten und die Effektivität dieser Angebote zu messen; Advertising und Targeting Cookies werden maximal 13 Monate lang gespeichert;

–     Sharing Cookies: Diese dienen dazu, die Interaktivität unserer Webseite mit anderen Diensten (z.B. sozialen Netzwerken) zu verbessern; Sharing Cookies werden maximal 13 Monate lang gespeichert.

Rechtsgrundlage für Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen den ausdrücklich gewünschten Dienst zur Verfügung zu stellen, ist § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG. Jeder Einsatz von Cookies, der hierfür nicht zwingend technisch erforderlich ist, stellt eine Datenverarbeitung dar, die nur mit einer ausdrücklichen und aktiven Einwilligung Ihrerseits gem. § 25 Abs. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO erlaubt ist. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von Performance, Advertising, Targeting oder Sharing Cookies. Darüber hinaus geben wir Ihre durch Cookies verarbeiteten personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO eine ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben.

 1. b) Cookie-Richtlinie

Weitere Informationen darüber, welche Cookies wir verwenden und wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen verwalten und bestimmte Arten von Tracking deaktivieren können, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie https://nemetorszagibiztositas.hu/cookie-tajekoztato/

 1. d) Social Media
 2. aa) Einsatz von Social-Media-Plugins

Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plugins ein: Facebook, TikTok, Youtube und Instagram. Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plugins weitergegeben. Den Anbieter des Plugins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über sein Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem Anbieter des Plugins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plugin-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende Website unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter B (2) dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Im Falle von Facebook wird nach Angaben des Anbieters in Deutschland die IP-Adresse sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung der Plugins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den jeweiligen Plugin- Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert.

Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch zu Löschung der erhobenen Daten durch den Plugin-Anbieter liegen uns keine Informationen vor

Der Plugin-Anbieter speichert die über sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechte Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plugin-Anbieter wenden müssen. Über die Plugins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, sodass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plugins ist Art. 6 I 1 lit. f DSG-VO.

Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plugin-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plugin-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plugin-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie Herrn den aktivierten Button betätigen und z.B. die Seite verlinken, speichert der Plugin-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszulegen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, dass Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plugin-Anbieter vermeiden können.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plugin-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre.

Adressen der jeweiligen Plugin-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen:

Facebook: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, Irland; https://de-de.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

Instagram: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; https://de-de.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

TikTok: TikTok Technology Limited, Ireland; https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE

 1. bb) Einbindung von YouTube-Videos

Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf http://www.youtube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind

Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter B (2) diese Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Benutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechte Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Data Privacy Framework unterworfen.

Kérdése van?

kevinarc

Kevin Ressler

Német biztosítás szakértő

Több mint 13 év tapasztalat
a Német biztosítási piacon.

Keressen bizalommal!

Szívesen tájékoztatjuk emailen
és telefonon, minden nap 
8:00 és 20:00 között!

kevinarc

Kevin Ressler

Német biztosítás szakértő

Kérdése van?

Több mint 13 év tapasztalat a Német biztosítási piacon.
Keressen bizalommal!

Szívesen tájékoztatjuk emailen és telefonon, minden nap 
8:00 és 20:00 között!

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü