És viszlát! Azonnali felmondás Németországban a munkavállaló által – Mire figyeljek?

„Azonnali felmondás” – sok beosztott legnagyobb félelme. De tudta Ön, hogy ezt nem minden esetben a munkáltató mondja ki? A munkavállaló is felmondhat azonnali hatállyal. Összefoglaltuk Önnek a munkavállaló részéről történő azonnali felmondás legfontosabb okait, menetét és a lehetséges következményeit. Az azonnali felmondás (fristlose Kündigung) ismert még rendkívüli felmondás (außerordentlichen Kündigung) néven is. Ahogy a neve is elárulja, ebben az esetben nincs felmondási idő. Még egy egyébként nem felmondható munkaszerződést is fel lehet mondani rendkívüli módon a megfelelő okokkal. Ugyanakkor egy rendkívüli felmondás esetén az érintetteknek minden lehetséges intézkedést meg kellett tenniük, ilyen például a figyelmeztetést, de esete válogatja. Csak miután ezek nem vezettek eredményre és nem marad más opció, akkor engedélyezett jogilag a rendkívüli felmondás lehetősége.

Lehetséges okok az azonnali felmondás benyújtására a munkavállaló által

Mint már említettük egy munkavállaló általi azonnali felmondás érvényességéhez nyomós okokra van szükség (vö. BGB/Német Polgári Törvénykönyv 626. § 1. bekezdése). Ezek lehetnek például:

Ugyanakkor ezen okok nem mindig elegendőek a munkavállaló általi azonnali felmondáshoz. Másrészről pedig egyéb esetek is elképzelhetőek, melyek lehetővé teszik a rendkívüli felmondást. Ebből kifolyólag szükség van az egyedi esetek bírósági vizsgálatára is annak érdekében, hogy az Ön egyedi esetében fennáll-e az ok, ami miatt Öntől nem várható el munkaviszonyának folytatása. A jogi tanácsadó vagy ügyvéd korai felkeresése éppen ezért a legjobb első lépés.

Menete: Az azonnali felmondás határidői és formája

Egy határidő az „azonnali” felmondáshoz – nem ellentmondásos ez? Nem! Önnek rendkívüli felmondás esetén valóban be kell tartania egy határidőt. Ez pedig a következő:

Ön attól számítva két héten belül mondhat fel azonnali hatállyal, hogy a felmondási ok fennáll vagy Ön tudomást szerzett róla.

Ha tehát Ön például egy súlyos munkahelyi veszélyeztetés miatt kíván azonnali hatállyal felmondani, ezt az állapotot nem tolerálhatja fél éven át, majd maradhat hirtelen távol.

Ehelyett azonnali felmondását a visszásságok felismerését követő 14 napon belül, írásban kell benyújtania munkaadójának. A legjobb, ha Ön felmondását postai úton, ajánlott levélként tértivevénnyel adja fel, hogy utólag, kétségek nélkül bizonyíthassa rendkívüli felmondásának időpontját.

Mindenképpen gyűjtsön bizonyítékokat!

A felmondás okának bíróság előtt történő bizonyításához mindenképpen be kell mutatnia megfelelő bizonyítékokat vagy tanúvallomásokat! A bizonyítékok fajtái felmondási okok szerint eltérőek lehetnek. Miközben Ön a munkaképtelenség miatti felmondását egy orvosi papírral relatíve egyszerűen bizonyíthatja, ez egy szexuális vagy munkahelyi zaklatás esetén általában már jóval nehezebb. Fotók, e-mailek vagy naplózott beszélgetések az egyedi esetek bizonyítására jó lehetőségként szolgálhatnak.

Az azonnali felmondás lehetséges következményei

Ha Ön munkavállalóként az azonnali felmondás mellett dönt és ezzel nem kívánja kitölteni munkaszerződésében meghatározott felmondási idejét, természetesen számolnia kell azzal, hogy munkaadója ellenállást fog tanúsítani.  Ebből jogvita keletkezhet és – amennyiben Ön veszít – ennek következményei lehetnek. Éppen ezért az azonnali felmondást csak végső intézkedésként vegye számításba, amennyiben Öntől egyáltalán nem lehetne elvárni felmondási idejének kitöltését.

Néha a munkaadóval való tárgyalás során meg lehet egyezni róla, hogy Ön a felmondási idő betartásával mond fel, ám maradék szabadnapjainak kivételével és túlóráinak lecsúsztatásával azonnali hatállyal távolmaradhat.  A felettesével lefolytatott párbeszéd éppen ezért egy megfontolandó első lépés lehet egy bírósági jogvita megelőzésére.

Egy azonnali felmondás legesélyesebb megvalósítására mi jogvédelmi biztosítást ajánlunk Önnek.  Ilyen esetben ezzel Önnek ügyvédet biztosítunk és átvállaljuk a költségeket is.

Itt Ön egyszerűen kiszámolhatja jogvédelmi biztosításának díját.

Ügyvédeink megválaszolják kérdéseit

Német munkajog:

Szóbeli felmondás – most mi legyen? Érvényes vagy sem?

„You’re fired“ – hallani viccesen vagy komolyan mondva számos hollywoodi filmben vagy sorozatban. Ezt követően a karakter összeszedi a cókmókját és dühösen elhagyja az irodát. De ez vajon csak egy amerikai jelenség, hollywoodi tévhit vagy lehetséges akár Németországban is? Felmondhat-e a munkaadó szóban (azonnali hatállyal) munkavállalójának? Vagy mondhatja Ön is, hogy „Felmondok!”, amikor legközelebb főnöke az idegeire megy és kisétálhat az ajtón?

Szóbeli felmondás – hatályos vagy sem?

Németországban a munkavállalók átfogó felmondás elleni védelmet élveznek. Alapvetően érvényes: Ön minél tovább dolgozott a vállalatnál, annál hosszabb a törvény által előírt felmondási ideje is. Továbbá egy munkáltató sem rúghat ki senkit önkényesen. Vagy hagyja lejárni a határozott idejű szerződést vagy igen alapos okkal kell alátámasztania döntését. Kérdéses például a betegséggel és magatartással összefüggő elbocsátás is.

De Németországban munkavállalói szempontból nem csupán egy „normál” (értsd: felmondási idővel, megfelelő formában történő) felmondás rendkívül nehézkes, az ún. azonnali felmondás még komplikáltabb, mely csak abszolút extrém esetekben hatályos. Ezek lehetnek:

            •           a munkaadó megsértése

            •           munkahelyi agresszív viselkedés vagy tettlegesség

            •           színlelt betegség

            •           be nem jelentett melléktevékenység

            •           munkaidővel való trükközés

            •           a munkaadó anyagi megkárosítása

            •           Lopás vagy egyéb bűncselekmények

Alapvetően érvényes:

„§ 626 azonnali felmondás nyomós okból

(1) A munkaviszony nyomós okkal mindkét fél által, a felmondási idő betartása nélkül felmondható, ha ez olyan tényekkel támasztható alá, melyek folyományaként az egyedi eset minden körülményét és mindkét fél érdekeit figyelembe véve a felmondó féltől nem várható el a munkaviszony további folytatása vagy a felmondási idő kitöltése nem lehetséges.

(2) A felmondásnak két héten belül meg kell történnie. A határidő akkor kezdődik, amikor a felmondásra jogosult fél tudomást szerez az azt kiváltó tényekről.  A felmondó félnek kérésre a felmondásul szolgáló okot azonnal közölnie kell írásos formában.”

(Forrás: Német Polgári Törvénykönyv (BGB))

Ez azt jelenti, hogy: Mind a munkaadó, mind pedig a munkavállaló is felmondhat azonnali hatállyal, amennyiben a munkaviszony folytatása az egyedi helyzetében nem várható el. Ezenfelül mindkét fél természetesen kimondhatja a rendes a felmondást is.  De ezt lehet szóban is vagy csak írásban?

A szóbeli felmondás alapvetően nem hatályos, de…

„A felmondó félnek kérésre a felmondásul szolgáló okot azonnal közölnie kell írásos formában.”

Ez már tartalmaz utalást a válaszra: A német törvények értelmében egy írásban megkötött szerződésnek csak írásban lehet véget vetni. Ezen szabályozás így a munkaszerződésekre is érvényes.  A szóbeli felmondás ezért alapvetően nem hatályos. A szóbeli felmondást követő írásos megerősítés sem tekinthető hatályos felmondásnak. Egy írásos felmondásnak mindenképpen tartalmaznia kell

            •           A felmondó személy nevét és címét,

            •           Helyet és dátumot,

            •           Felmondási kérelmet és annak idejét

            •           illetve egy sajátkezű aláírást,

hogy az bíróság előtt is megállja a helyét. A Német Polgári Törvénykönyv ezenfelül szabályozza:

„§ 623 A felmondás írásos mivoltát

A munkaviszony megszüntetéséhez írásos felmondásra vagy azt megsemmisítő szerződésre van szükség annak hatályosságához; az elektronikus út kizárva.”

(Forrás: Német Polgári Törvénykönyv (BGB))

Legyen szó akár munka-, üzemi vagy bérszerződésről, Önnek a felmondást adott esetben akár ajánlott küldeményként is be kell nyújtania. Tulajdonképpen a szóbeli felmondás érvényességéről szóló kérdést ezért alapvetően egy nemmel is megválaszolhatnánk.

Egy szóbeli felmondás legesélyesebb keresztülvitelére mi jogvédelmi biztosítást ajánlunk Önnek. Ilyen esetben ezzel Önnek ügyvédet biztosítunk és átvállaljuk a költségeket is.

Itt Ön egyszerűen kiszámolhatja jogvédelmi biztosításának díját.

Kérdése van?

Több mint 13 év tapasztalat a Német biztosítási piacon.

Keressen bizalommal!

Szívesen tájékoztatjuk emailen és telefonon, minden nap 
8:00 és 20:00 között!

Magyar Iroda: 003612361231
Német Iroda: 0049 8122 2285

Kevin Ressler: 0049 15122656507
NEMETORSZAGI BIZTOSITASOK

Kevin Ressler
Német biztosítás szakértő

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü