Késői záróra

A munkaszerződésétől függ, hogy kell-e túlóráznia. Tudjon meg többet a törvényes túlóraszabályozásról.

Tele van az íróasztala? Nem tud megbirkózni a munkaterheléssel a meghatározott munkaidőben? A munkaszerződése határozza meg, hogy kell-e túlóráznia, és hogy mikor fejezheti be időben a munkát.

Mi az a túlóra?

Ha a munkaviszonyára vonatkozó munkaidőn túl dolgozik, akkor túlórázik.

Alapvetően Ön nem köteles a szabad estéjét feláldozni a túlórára. Elvégre a megállapodás szerinti munkaidő volt az egyik oka annak, hogy éppen ezt a munkát vállalta el. És különben is: A vállalati megállapodás vagy a kollektív szerződés kifejezetten előírja, hogy milyen munkaidőben kell dolgoznia.

A kivételek

A túlórára vonatkozó munkaszerződéses szabályozás

Ha a munkáltatója biztosítani szeretné, hogy Ön az egyébként kötelező munkaidőben is lojálisan dolgozzon, akkor a túlórákat a munkaszerződésbe is belefoglalja.

Mielőtt tehát felháborodva rázná a fejét a főnöke kérésére, nézze meg a munkaszerződését. Ön ugyanis köteles munkaidőn túl is dolgozni, ha ehhez a munkaszerződésében hozzájárult.

Ha a szerződésében talál egy olyan záradékot, amely szerint „köteles túlórázni, ha erre utasítják”, akkor azt be kell tartania.

Jó tudni

Legfeljebb tíz óra kötelező munkavégzés után azonban vége a munkának. A munkaidőről szóló törvény értelmében rendszerint nem dolgozhat ennél tovább.

Sürgősségi munka

Ha a túlórázás nem szerepel a munkaszerződésében, a főnöke csak vészhelyzetben vagy kivételes körülmények között rendelheti el, hogy túlórázzon.

Ha műszaki problémák, árvíz vagy előre nem látható áramkimaradás akadályozza a munkafolyamatokat, a munkaszerződésében foglalt lojalitási kötelezettsége különleges teljesítményt követel meg. Ilyen esetekben tehát nem hivatkozhat a megállapodás szerinti munkaidőre.

A túlórák kifizetése

A főnökének akkor is ki kell fizetnie Önnek az elrendelt és teljesített túlórákat, ha a munkaszerződése nem tartalmaz semmilyen információt azok kifizetéséről, feltéve, hogy az adott iparágban és vállalatnál ez a szokás. Ez akkor is érvényes, ha a munkaszerződésében az szerepel, hogy a túlórákat az Ön fix bére fedezi. Ez a kikötés jellemzően érvénytelen (BAG, 2010. 09. 01-i ítélet – 5 AZR 517/09-). Ilyen kikötés csak a magasabb keresetűek és a speciális foglalkozási csoportok esetében megengedett. Ön követelheti a kifizetést.

Tipp: A bíróság előtt minden egyes túlórát bizonyítania kell. Dokumentálja a ledolgozott órákat, és ha lehetséges, a felettesével is írassa alá a dokumentumot!

A kifizetési igény szempontjából mindig az a döntő, hogy mi szerepel a munkaszerződésében vagy a kollektív szerződésében. A főnöke köteles kifizetni a túlórákat, ha a szerződés ezt érdemben nem zárja ki.

Az Önre vonatkozó kollektív szerződés általában pontos szabályokat tartalmaz a túlórapótlékra vonatkozóan. Ön követelheti ezt a kifizetést.

Ha az Ön munkaszerződése nem tartalmaz szabályozást a túlórapótlékra vonatkozóan, és nincs hatályban kollektív szerződés, akkor a kifizetés (amennyiben az adott vállalatnál és iparágban ez a szokás) a BGB 612. §-a alapján történik. 

Jó tudni

A munkaidőről szóló törvény nem vonatkozik a vezető állású munkavállalókra. A vezető beosztású dolgozóktól alapvetően elvárható, hogy többletórákat dolgozzanak. Nekik nincs alapvető jogosultságuk az extra díjazásra (BAG, 2012. 02. 22-i ítélet – 5 AZR 765/10). Az ítélet hátterében az áll, hogy vezető állású munkavállalóként általában a munkafeladatok ellátása alapján – nem pedig az óraszámok függvényében – fizetnek.

A túlórában végzett munka – megállapodás esetén – szabadsággal is ellensúlyozható.

Hogy megkapja, amire jogosult: Jogvédelmi biztosításunk Németországban élő magyarok részére, magyarul beszélő ügyvédekkel:

https://nemetorszagibiztositas.hu/jogvedelem-biztositas/

További kérdések esetén szívesen segítünk

Kevin Ressler

biztosítási szakértő
Németországi Biztosítások

Otto Hahn St. 2185435 Erding
Németország

Mobil: +49 (0) 151 22656507
Telefon: +49 (0) 8122 2285225
E-mail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü