A törvényes munkanélküliségi biztosítás kötelező Németországban, amelyet általánosan a munkavállalás támogatásának biztosításaként jellemeznek. A szociális biztosítási rendszer részeként először 1927 júliusában vezették be. Célja a munkahely elvesztése utáni vagy egy hosszas munkakeresési időszak alatti szociális és anyagi biztonság.

A munkanélküliségi biztosítás járulékainak összege 2017-től a bruttó jövedelem járulékköteles részének 3,00 százaléka, amelyet munkavállaló és munkaadó egyenlő mértékben fizet. A biztosításköteles személyek esetében a járulékok a törvényes egészségbiztosítás, gondozási biztosítás és törvényes nyugdíjbiztosítás járulékaival együtt levonásra kerülnek a jövedelemből.

A munkanélküliségi biztosítás járulékának nagysága az aktuális mérési határértékig terjedően korlátozott. Azon jövedelmek, amelyek meghaladják ezt a határértéket, nem esnek számításba a mérésben. Jobboldalt összeállítottuk az aktuális 2018-as vonatkozási számokat.

A munkavállalóra vonatkozó szolgáltatások

 • Szakmai tanácsadás, illetve továbbképzési és munkaközvetítés (jelentkezési, utazási költségek, stb.)
 • Támogatás a közvetítési költségvetésből
 • Intézkedések az aktiválás és munkahelyi beilleszkedés érdekében
 • Alapítási hozzájárulás egy önálló tevékenység elkezdése esetén
 • Segítség szakmai továbbképzés esetén
 • A szakmai továbbképzés támogatása
 • Kiegészítő szolgáltatások a szakmai életben való részvétel esetén és ezt kiegészítő szolgáltatások, különösen képzési költségek, a részvételi és átmeneti díj fizetése
 • Munkanélküli segély munkanélküliség esetén, részleges munkanélküli segély részleges munkanélküliség alatt, illetve munkanélküli segély szakmai továbbképzés idején
 • Rövidített munkán lévő segély munkakiesés esetén
 • Fizetésképtelenségi támogatás a munkaadó fizetésképtelensége esetén
 • Téli pénz
 • Átutalási szolgáltatások

Munkanélküli segély (ALG I)

A munkanélküli segély (ALG I) a törvényes munkanélküliségi biztosítás szolgáltatásai közé tartozik. Csak a következő feltételek teljesítése mellett igényelhető:

 • Munkanélküliség állapota
 • A kvalifikációs időszak teljesítése
 • Személyes munkanélküliség bejelentése (munkakeresési, munkanélküliségi jelentés)

Hartz IV

A munkanélküli segély II (Hartz IV) olyan szolgáltatás, amely azon munkakeresők számára hivatott egy alapbiztosítást nyújtani, akik kevés támogatásban részesülnek a törvényes munkanélküliségi biztosításból. Alapvetően minden munkaképes támogatásra jogosult személy kaphat ALG II juttatást a 15. életév és a szabályos nyugdíjkorhatár között (65-67 életév). Azt, hogy konkrétan hogyan igényelhető, az ún. „általános szabályok” rész tartalmazza.

Categories: Biztosítás