Munkaviszony létesítésekor általában a munkaadó és -vállaló előre megegyezik a munkakapcsolati feltételekről. A pontos feltételeket egy munkaszerződésben rögzítik.

Röviden és egyszerűen: Túlóra elrendelése

Köteles vagyok-e túlórázni?

Azt, hogy Önnek kell-e túlóráznia, munkaszerződéséből derítheti ki.

A vonatkozó szerződésbeli záradékok mindig érvényesek?

Nem. Nem minden vonatkozó szerződésbeli záradék érvényes. Egyes megfogalmazások hátrányosan különböztetik meg a munkavállalót. Ha ez a helyzet, olvassa el ezt!

Egy munkaadó egyszerűen elrendelhet túlórát?

Kivételes esetekben a munkaadó elvileg elrendelhet túlórát.

Sok munkavállaló kérdezi: Milyen feltételekkel rendelhet el a főnököm túlórát? Mikor kell túlóráznom? Létezik törvényi szabályozás a túlórákra vonatkozóan? Elmagyarázzuk ebben a cikkben, hogy mit szabad és mit nem.

Mit jelent a túlóra?

A túlóra olyan idő, mely alatt a munkavállaló a rendszeres, egyedileg megállapított munkaidején felül tevékenykedik annál a vállalatnál, ahol alkalmazásban áll. Ezt kötelező téríteni, amennyiben a munkaszerződésben vagy az érvényes bérszerződésben, illetve egy üzemi megegyezésben erre található megfelelő szabályozás. Sürgős üzemi okok is vezethetnek túlórázáshoz.

Kell tehát túlórázni? A munkavállalónak szabad túlórát elrendelnie? A törvényhozók meghatározták, hogy ok nélkül nem várható el többletmunka. Ugyanakkor ez a munka- vagy bérszerződés, illetve az üzemi megegyezés megfogalmazásán múlik. Ez azt jelenti, hogy ha a munkaszerződésben jogszerűen kikötötték a túlórát, akkor a munkavállaló erre kötelezhető. Ha nem egyeztünk meg a túlórákról, akkor nem is kell többletmunkát végezni. Vannak kivételek, különleges helyzetek felmerülésekor, melyekre a munkaadó nem tudott felkészülni. Ha példának okáért a kollégák nagyrésze megbetegedett, jogszerűen elrendelhető a túlóra.

A túlóra szabályozása a a munkaidőről szóló törvény szerint

A munkaidőről szóló törvény többek között tartalmazza a túlórák törvényi szabályozását. Kiköti a felső határait.

A munkavállalók szabály szerint munkanapokon nem dolgozhatnak nyolc óránál többet. A tíz órára való kiterjesztés megengedett, ha a következő hat hónapban lehetőséget kapunk egy úgynevezett szabadidős kompenzációra – ahol lecsúsztathatjuk túlóráinkat ( munkaidőről szóló törvény – ArbZG 3. §-a). A napi munkaidőbe a pihenők/szünetek nem tartoznak bele.

A szombat is munkanap. Ez azt jelenti, hogy Önnek bizonyos körülmények között ezen a napon is dolgoznia kell, amennyiben erről nem egyezett meg másképp szerződésében. A vasárnapok és ünnepnapok ezzel szemben többnyire szabadok, kivétel az egyes ágazatokban dolgozók esetében. Hiszen a kórházakban és tűzoltóságokon hétvégén is szükség van emberekre vészhelyzet esetére (munkaidőről szóló törvény – ArbZG 10. §-a)

Mely túlóraszabályozások nem érvényesek?

Munkavállalók, természetes személyek aláírnak egy munkaszerződést anélkül, hogy jogásszal átnézetnék azt.

A jogász egyik-másik szerződésnél megállapítja, hogy egyes túlórára vonatkozó záradékok nem érvényesek, hiszen nem egyértelműen és érthetően lettek megfogalmazva. A következő megfogalmazásnál is ez a helyzet: „A túlórákat a meghatározott fizetéssel kell kiegyenlíteni.

Ha a munkaszerződés tartalmaz egy megegyezést, amely kimondja, hogy a túlmunkát átalányosan a fizetéssel vagy bérrel együtt kell kifizetni, akkor az a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 307. §-ának 1. bekezdése értelmében érvénytelen. Ezt erősítette meg a Szövetségi Munkaügyi Bíróság is  (Az. 5 AZR 517/09) számú ítéletében. Ezáltal úgy látja, hogy ez sérti az Átláthatósági Törvényt.

Kétség esetén a hátrányba hozást el kell fogadniuk, ha a rendelkezés:

            1 a törvényi rendelkezés lényeges alapgondolatai, melyektől eltérnek, nem egyeztethetők össze vagy

            2 lényeges jogokat és kötelességeket, melyek a szerződés természetéből adódnak, úgy korlátoz, hogy az veszélyezteti a szerződés céljának megvalósulását.”  BGB 307. §-a

Ugyanígy előirányozza a német törvényi túlóraszabályozás, hogy várandós és szoptató anyák (Anyák Védelméről Szóló Törvény– MuSchG 8. §-a) , illetve fiatalkorúak ( Ifjúságvédelmi Törvény – JarbSchG 8. §-a) sem túlórázhatnak. Ők különleges védelmet élveznek. Ezért utóbbiaknál esetleges többletmunka esetén három héten belül a munkaidő a teljesített túlórák fényében csökkentendő.

Túlóraszabályozás Németországban – Ki kell-e őket fizetni?

A túlóra kifizetésére nincs vonatkozó törvényi szabályozás, mely konkrétan kimondaná, hogy milyen módon és mértékben kell megtéríteni. Általában a munka- vagy bérszerződés tartalmaz erre vonatkozó megegyezést.

De ha nincs is megegyezés a túlórák kifizetéséről, a német munkajog túlóraszabályozása kimondja, hogy teljes mértékben kérhető annak kifizetése.

A fizetésről hallgatólagos megegyezés köttetik, ha a szolgáltatás az adott feltételek mellett csak térítés ellenében várható el. Ha a térítés mértéke nincs megszabva, a díjszabás szerinti térítés tartalmazhat egy díjat, ennek hiányában a kialkudott szokásos díj érvényes.” PTK/BGB 612 §-a

A túlóraszabályozás terén továbbá figyelembe veendő a járulékmegállapítási alap. A Szövetségi Munkaügyi Bíróság ítéleteiben meghatározta, hogy vezető beosztásúak, akik legalább 71.400 eurót (Nyugat-Németország), illetve 60.000 eurót (Kelet-Németország) keresnek, ők átalányosan nem folyamodhatnak kifizetésért. (Az. 5 AZR 765/10) számú ítéletében.

Mi történik a túlórákkal felmondás esetén?

Ha egy munkaviszonynak vége szakad, például egy megszüntető szerződéssel, a munkaválalók gyakran felhozzák túlóráikat, hogy korábban szabadulhassanak. Ilyenkor tárgyalnak a kiegyenlítő nyilatkozatról. Az a munkavállaló, aki egy ilyet aláír, lemond a teljesített összes többletmunkája kifizetéséről a munkaviszony megszüntetésével.

Ha Ön bizonytalan a túlóraszabályozást illetően felmondás esetén, vegye fel a kapcsolatot egy tapasztalt munkajogásszal! Ő tanácsot adhat Önnek és akár meg is akadályozhatja, hogy hátrányos megállapodásokat kössön.

Hogy a nem engedélyezett túlórákkal szemben biztosítsa magát, mi jogvédelmi biztosítást ajánlunk Önnek. Ilyen esetben ezzel Önnek ügyvédet biztosítunk és átvállaljuk a költségeket is.

Itt Ön egyszerűen kiszámolhatja jogvédelmi biztosításának díját.

 Kérdése van?

Több mint 13 év tapasztalat a Német biztosítási piacon.

Keressen bizalommal!

Szívesen tájékoztatjuk emailen és telefonon, minden nap 
8:00 és 20:00 között!

Magyar Iroda: 003612361231
Német Iroda: 0049 8122 2285225
Kevin Ressler: 0049 15122656507

NEMETORSZAGI BIZTOSITASOK
Kevin Ressler
Német biztosítás szakértő

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü