Egy felmondásvédelmi keresettel a munkavállalónak lehetősége van a munkaadó által (írásban) kimondott felmondást munkaügyi bíróságon megtámadni.

Méghozzá akkor, ha a bíróság az elbocsátást – pl. szociálisan alaptalannak – és ezzel nem jogerősnek ítéli meg.  A munkaadók felmondási lehetőségeit a törvények által biztosított felmondásvédelem jogilag korlátozza.  Ez azt jelenti, hogy egy felmondás csak bizonyos feltételek mellett érvényes – és ezeket a törvény meghatározza. Az általános felmondásvédelem minden munkavállalót megillet – további feltételek is léteznek, mint pl. a várandósokra vagy súlyosan korlátozottakra vonatkozók. Fontos: A felmondás írásos kézhezvételét követően a munkavállalónak pontosan három hétig van lehetősége felmondásvédelmi keresetet beadni (KSchG – Felmondásvédelmi Törvény 4. §-a). Ezen határidőt követően azonban elesik ettől a jogigényétől.

A felmondásvédelmi kereset célja a munkaadó által kimondott felmondás érvényességének felülvizsgálata.  Ha azonban nem tartják be a megadott határidőt, a felmondás jogilag érvényes lesz.  Akkor is, ha a munkavállaló a felmondás kézbesítésekor nem volt jelen – ha pl. nyaralt vagy kórházban tartózkodott. Fontos: egy sikeres felmondásvédelmi kereset lezárását követően fennáll annak a lehetősége, hogy ez nem volt érvényes. És ez azt jelenti, hogy a munkaviszony továbbra is fennáll. Hacsak a munkaadó és a munkavállaló nem egyezik meg egy másik forgatókönyvről.  A felmondásvédelmi kereset utólagos engedélyezését csak meghatározott körülmények között lehet elérni. És csak akkor, ha a munkavállaló – minden (lehetséges) igyekezete ellenére – bizonyíthatóan nem volt abban a helyzetben, hogy ezt benyújtsa.

Fontos feltételek egy érvényes felmondásvédelmi keresethez!

Ahhoz, hogy egy munkavállalói felmondásvédelmi kereset érvényes legyen, a munkaviszonynak hat hónapnál tovább kell tartania. Ugyancsak fontos: az érintett üzemben tíznél több munkavállalót kell foglalkoztatni, tehát alkalmazni.  A munkaadói oldalról érkező rendes felmondáshoz ezenfelül felmondási okot kell felmutatni (ezek lehetnek üzemi, egészségügyi vagy magatartásbeli okok) – és ezt bizonyítani is kell. Egy munkajogi eljárás során a munkaadók és munkavállalók számára is adott a munkaviszony felbontásának kérelmezése – de csupán végkielégítéssel.  Ez ebben a szakaszban egyfajta „ellenszolgáltatás” lenne azért, hogy pl. a munkavállaló visszavonja felmondásvédelmi keresetét. A végkielégítés lehetséges összegéről a munkaadónak és a munkavállalónak kell megegyeznie! És csak akkor, ha pl. a munkaviszony folytatása a munkavállalótól nem lenne elvárható vagy a munkaadó olyan konkrét okokat tud felmutatni, melyek miatt a jövőbeli közös munka előreláthatóan nem lenne lehetséges (KSchG 9. §-a).

Hirdetés

Fontos: ha rendkívüli felmondásról beszélünk, felbontási kérelem csak a munkaadói oldalról adható be.  A szakértők ajánlása szerint a felmondásvédelmi keresetet érdemes annál a munkaügyi bíróságnál benyújtani, ahol a munkaadó székhelye található. Ez minden esetben helyes! Ennek ellenére: Sok munkavállalónál fennáll annak a lehetősége, hogy a munkaadó magaviselettel kapcsolatos felmondást jogilag csak a harmadik megrovás után eszközölhet. Ez nem mindig igaz, hiszen: a kiosztott megrovások száma mindenekelőtt függ a mindenkori kötelességszegés súlyosságától (gyakran egy megrovás is elegendő). Nagyon súlyos kötelességszegések esetén – úgymint lopás vagy durva sérelmek – gyakran nincs szükség megrovásra sem ahhoz, hogy jogszerűen felmondhassanak.

Kihez fordulhatok?

A munkavállaló kaphat segítséget pl. az illetékes szakszervezetektől –  ők gyakran biztosítanak tagjaiknak jogvédelmet és rendelkeznek szakértői kapcsolatokkal, akik elméleti és gyakorlati segítséget nyújthatnak. Többek között igénybe vehetjük munkaügyi szakjogász szolgálatait is.  Figyelembe kell venni, hogy első fokon az esedékes költségeket magunknak kell viselnünk (ha nem rendelkezünk jogvédelmi biztosítással). Másik lehetőség a kereset benyújtása közvetlenül a bíróságon.  Itt tisztviselők segítenek benyújtani a keresetet és elindítani a pert (jogi tanácsadást azonban nem kaphatunk).

Egyébként: A munkaadó nem köteles a munkavállalót informálni a felmondásvédelmi kereset lehetőségéről, menetéről.  Ezért a munkavállaló maga felel – magának kell eldöntenie, hogy kívánja-e a munkaügyi bíróságon felülvizsgáltatni a felmondási okok jogszerűségét. Fontos: Egyes állásközvetítők rendelkeznek olyan munkavállalókkal, akik elbocsátásuk után nem nyújtottak be felmondásvédelmi keresetet, így álláskeresési járadékukat (átmenetileg) csökkentették vagy akár megvonták tőlük azt. Az indoklás többek között erre az volt, hogy a be nem nyújtással munkaviszonyuk megszüntetésében „közreműködtek”.

Hirdetés

Egy felmondásvédelmi kereset lefolyása

A felmondásvédelmi keresetet az illetékes munkaügyi bíróságon kell benyújtani. A bíróság írásban megkeresi az érintett munkaadót és informálja őt a keresetről. Lehetőleg röviddel ezután sor kerül egy úgynevezett békéltető tárgyalásra: itt az ügyet csak a kamara elnökének mutatják be és vitatják meg vele. Gyakran megesik, hogy a felmondásvédelmi keresetnek vége szakad ennek során egy megegyezés (végkielégítés) révén. Ha azonban nincs megegyezés, új időpontot írnak ki, amikor a teljes munkaügyi bírósági kamara jelen van (kamarai tárgyalás). Itt írásban nyilatkozhat a munkáltató – és a munkavállaló is írásban reagálhat erre. A békéltető tárgyalás és a kamarai tárgyalás között nagyjából öt hónap is eltelhet. Ezután általában ítélet születik, illetve a résztvevők békésen egyetértésre jutnak. Ez zárná le a felmondásvédelmi keresetet – kivéve, ha a felek egyike fellebbezést nyújt be az ítélet ellen a tartományi bíróságon.

Hogy munkaadójával szemben bebiztosítsa magát, mi jogvédelmi biztosítást ajánlunk Önnek. Ilyen esetben ezzel Önnek ügyvédet biztosítunk és átvállaljuk a költségeket is.

Itt Ön egyszerűen kiszámolhatja jogvédelmi biztosításának díját.

Kérdése van?

Több mint 13 év tapasztalat a Német biztosítási piacon.

Keressen bizalommal!

Szívesen tájékoztatjuk emailen és telefonon, minden nap 
8:00 és 20:00 között!

Magyar Iroda: 003612361231
Német Iroda: 0049 8122 2285225
Kevin Ressler: 0049 15122656507

NEMETORSZAGI BIZTOSITASOK
Kevin Ressler Német biztosítás szakértő

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü