Figyelmeztetés a német munkajog alapján – mikor következik a felmondás?

A jogügyletek azon alapulnak, hogy a szerződéses viszony fontos paramétereiről megállapodást kötnek a felek. E célból írásos munkaszerződést készítenek, ami egyrészt leírja, hogy mik az elvárások az egyes szerződő felek irányában, másrészről azt, hogy milyen követeléseket támaszthatnak.  A szóbeli munkaszerződések alapvetően érvényesek, – viszont a megállapodásokat vitás esetben nehéz részletesen bizonyítani.

A lényegről röviden: Figyelmeztetés

Mi a figyelmeztetés lényege?

A figyelmeztetéssel olyan hibás viselkedésre mutatnak rá, amit a jövőben kerülni kell azért, hogy ne váljon munkanélkülivé.

Ki jogosult figyelmeztetés kimondására?

Mindkét fél élhet a figyelmeztetés eszközével. A munkáltatók jogosultak figyelmeztetést adni a munkatársaknak, másrészt viszont a főnöknek is lehet figyelmeztetést adni.

Kötelező írásba foglalni a figyelmeztetést?

A szóbeli figyelmeztetés is hatályos alapvetően. Az írásos formával viszont mindig biztosra lehet menni.

Milyen jogos indokai lehetnek a figyelmeztetéseknek?

A figyelmeztetés alapvetően egy megrovás olyan magatartási formákért vagy elmulasztott cselekedetekért, aminek révén a figyelmeztetést adó fél arra mutat rá, hogy a másik fél szerződéses kötelezettségét megszegi. Az ilyen magatartás további folytatása esetére pedig súlyosabb szankciókat (például elbocsátást) helyez kilátásba.

Milyen okokból választják a főnökök a figyelmeztetést? Mi az, amit nem tartanak elfogadhatónak?

Az alábbiakban néhány tipikus kiváltó okot sorolunk fel példajelleggel.

Ez csak egy kis válogatás, ami csak bemutatás célját szolgálja, de messze nem fedi a lehetőségek teljes listáját.

  • Munkamegtagadás miatti figyelmeztetés: A munkaszerződés rendszerint rögzíti, hogy hol van a munkavégzés helye. Ezen felül a munkaadónak az üzleti tevékenységekről szóló törvény (Gewerbeordnung) 106. paragrafusa alapján ún. utasítási joga van, ami bizonyos határok között megengedi, hogy a munkatársakat feladatok elvégzésére kötelezze. Amennyiben ők ezen munkálatok elvégzését jogszerűtlenül megtagadják, figyelmeztetésben részesítheti őket a főnök.
  • Elégtelen teljesítmény miatti figyelmeztetés: Amennyiben Ön egy üzemben dolgozik, akkor kötelességet vállal arra, hogy bizonyos minőségű munkát végezzen. Amennyiben a teljesítmény az Ön teljesítőképességét is figyelembe véve az elvárások és követelmények szintje alatt marad, számíthat rá, hogy a munkaadó figyelmeztetésben részesíti.
  • Késés miatti figyelmeztetés: A pontatlanság is alapot adhat a figyelmeztetésre. A főnök általában elnézi a ritka kivételeket. Amennyiben a késés rendszeressé válik, könnyen figyelmeztetést kaphat ezért.
  • Sértés miatti figyelmeztetés: A munkaadók nem ismernek tréfát, ha sértő magatartásról van szó. A munkaviszony során lényegtelen, ki ellenirányult a kirohanás. Akár kollégák, akár főnökök vagy éppen ügyfelek a sértett felek, minden körülmények közt figyelmeztetésre, vagy legrosszabb esetben akár felmondásra is számíthat az elkövető.
  • Betegség miatti figyelmeztetés: Amennyiben Ön krónikus betegségben szenved és emiatt esik ki a munkából, akkor Ön ezért nem kaphat figyelmeztetést, hiszen Ön nem saját hibájából vált munkaképtelenné. Ezért a „megrovás” nem lenne célravezető. Viszont ha nem tartja be a betegsége bejelentésére vonatkozó előírásokat és nem vagy csak későn jelenti be azt, akkor igenis kaphat figyelmeztetést.
  • Zaklatás miatti figyelmeztetés: Egészségügyi károsodáshoz és a munkateljesítmény csökkenéséhez vezethet, ha valakit rendszeresen és módszeresen megaláznak. Ilyenkor is lehetséges a figyelmeztetés.

Hány figyelmeztetésre van szükség a felmondás előtt?

Erre a kérdésre nem létezik egyértelmű válasz, mivel minden a körülményektől és az elkövetett vétségtől függ. Míg csekély vétségek esetén több figyelmeztetésre van szükség, az alapvető szabály a következő: Munkáltatója súlyos vétség esetén akár előzetes megrovás nélkül is felmondhatja a munkaviszonyt. Az általánosító kijelentések e tekintetben óvatosan kezelendőek.

A felmondást kétféle okból mondhatja ki a munkaadó:

  • Személyi okok miatt
  • Magatartási okok miatt

Vitás esetekre biztosítékként javasoljuk jogvédelmi biztosításunkat.

Tovabbi információ

Kevin Ressler
biztosítási szakértő

Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +49 (0) 151 22656507
Telefon: +49 (0) 8122 2285225

eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu

Categories: Biztosítás