Nem fizet a biztosító? 9 népszerű tévedés és hiedelem

A biztosítások nem nevezhetők szexinek, de mégis szükséges, hogy az ember egyes rizikók esetén biztosítva legyen az életben. Ezért is kell, hogy az ember akár jól esik, akár nem, de mégis foglalkozzon ezzel a száraz anyaggal. A legtöbben csak a legfontosabbakat teszik meg. Ők megkeresik a legjobb árakat vagy a közvetítőre hagyják egy szép csomag összeálltását. Viszont ez az oka annak is, hogy újra meg újra rossz feltételezések jönnek létre ezzel a sötét anyaggal kapcsolatban. Mindez bosszankodó ügyfelekhez is vezet, amikor a biztosító végső soron egyszer nem hajlandó fizetni. Mivel nekünk fontos az áttekinthetőség, ezért összeszedtük a leggyakoribb tévedéseket és reméljük, hogy ezzel legalább egyes „ja, hogy-úgy”-reakciót kiválthatunk.

Nr. 1 tévedés: Minél több a biztosítás, annál nagyobb a védelem.

A védelem kevésbé, sokkal inkább a költségek magasabbak. Ahhoz, hogy az ember azt a védelmet fizesse meg, amire tényleg szüksége van, elengedhetetlen, hogy megnézze a különböző biztosítók szolgáltatásait, amivel otthon rendelkezik. Nem ritka eset, hogy az ember ugyanazt az egy esetet különböző biztosításokkal kétszer vagy háromszor is lefedte már. Ez viszont teljesen értelmetlen, mert ártalom esetén az ember a kárpótlást, több biztosítás esetében is is, csak egyszer kapja meg. Ajánljuk, hogy szánjon időt rá, és vizsgálja meg az utazási biztosítással járó hitelkártyáit illletve társ-biztosításokat egyesületeknél vagy hasonlóknál.

Nr. 2 tévedés: Valami tönkre ment? A felelősségbiztosítás úgyis állja.

Alapjába véve, a felelősségbiztosítás azokat a károkat kárpótolja, melyeket az ember egy harmadik személynek tévedésből okoz. Viszont ez nem egy Allround-biztosítás, ami minden egyes ügyetlenségnél felhasználható. Szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekmények kárai kikölcsönzött dolgoknál, szívességeknél (például privát költöztetésnél), hotelszobáknál ki vannak zárva. Hogy ez pontosan mit jelent? Itt találhat több információt a felelősségbiztosításhoz köthető tévedésekhez.

Ezen kívül újra és újra elfelejtődik, hogy egy felelőségbiztosító csak akkor fizet, ha a biztosított ténylegesen hibás és ahogy már a nevéből megítélhető, felel a károkért. Szándékos károkozásnál nem segít egyetlen biztosítás sem.

Nr. 3 tévedés: Gyerekek es a dolog a felelőséggel kapcsolatban.

Ausztriában a felnőttek felelősek a 14 éves kor alatti gyerekeikért, a felügyeleti kötelesség hibás megszegésénél (például amikor gyerekek figyelmeztetés nélkül íjjal játszadoznak). Kivételesen, viszont 14 éves kor alattiak is saját maguk felelhetnek a hibáikért ha be tudják vallani hibáikat és a gyermek könnyebben hordozza a kárt, mint a kárt szenvedett (például ha a gyerek maga vagyonnal rendelkezik). Vagyonhoz tartozik a felnőtt felelőségbiztosítása, ami gyakran az azonos háztartásban élő gyereket is magába foglalja. Amit mégis kevesen tudnak, az az, hogy kártérítési igények azokra a családtagokra nem kérelmezhetők, akik nem ugyanabba a háztartásba tartoznak, és nincsenek biztosítva. Ehhez tartoznak a nagyszülők, após, anyós vagy nevelőszülők.

Nr. 4 tévedés: A balesetbiztosítás minden balesetet biztosít.

Szép lenne. A balesetbiztosító csak akkor fizet, ha a baleset fogalma teljesítve van. Ami azt jelenti, hogy az ember egy hirtelen és kívülről beható esemény során egy tartós sérülést szenved. Nem fizet egyszerű ügyetlenségeknél vagy könnyelmű cselekedeteknél, amiknél már a józan ész rossz végkifejlettet sejtet. Ezenkívül, fontos tudni, hogy a törvényes baleseti biztosítás (UV=Unfallsversicherung) csak olyan balesetekre vonatkozik, melyek a munka közben vagy a munkába vezető úton történnek. Szabadidőben történő balesetek, amelyek a belesetek háromnegyedét kiteszik, privát biztosítón keresztül fedezhetők. Ezenkívül, munkakiesésnél a törvényi védelem a bevétel csak egy részét, míg a privát biztosítás a napi fizetést és egy kiegészítő baleseti rokkantnyugdíjat fedez.

Nr. 5 tévedés: Az E-Card elég ahhoz, hogy külföldön biztosítva legyek.

Nem, az E-Card nem mindenhol érvényes, hanem csak az EU tagországaiban, EGT-Országokban, mint például Svájc, Macedónia, Montenegró, Szerbia és Bosznia Hercegovina. Ehhez még hozzájön, hogy az E-Card ott csak szerződtetett orvosoknál, illetve közkorházaknál alkalmazható. Ahhoz, hogy az ember a magas ellátási költségek ellen védve legyen, fontos az, hogy egy külföldi betegbiztosítással rendelkezzen. Ez gyakran hitelkártyával kombinált formában is elérhető (itt egy kreditkártyabiztosítás összehasonlító).

Nr. 6 tévedés: A biztosítás a megkötése után egyből működésbe lép.

A biztosításoknak gyakran van váró idejük, mielőtt a szolgáltatások használatba vehetők lesznek. Ez sokszor előfordul a jogvédelmi biztosításnál vagy a kiegészítő egészségbiztosításnál. Ennek az oka az, hogy a biztosító nem szándékos azokért a károkért fizetni, melyek már a szerződéskötés előtt létre jöttek. Ez teljesen logikus. Fogyasztóként a lehetőségek azok, hogy az ember vagy kivárja a váró időt vagy egy váróidő nélküli biztosítást keres.

Nr. 7 tévedés: A gépjármű teljes kaszkó (KFZ-Vollkasko) a saját autóval történő összes kárt fizeti.

Sajnos nem. Mint sok másik biztosítónál, itt sem kap fizetést egy súlyos gondatlanság esetén. Szándékosságnál pedig még kevésbé. Ha valaki figyelmen kívül hagy egy stop-táblát vagy a vezetésközben telefonozik, annak valószínűleg gondjai lesznek a biztosítóval. Igazi utcai huligánoknak jobb, ha durva hanyagságukat egy magasabb árért cserébe biztosítják.

Nr. 8 tévedés: Egy kárnál a vételi ár megfelelőjét kapom vissza.

Ez csak akkor működik, ha az a biztosítási feltételekbe kifelyezetten így áll. És ebben az esetben sem jelenti azt, hogy az ember vadiúj, menő dolgokat kereshet ki magának és a háztartási biztosítás azokat majd mind fizeti. A biztosított dolgok újra-beszerzési költsége lesz megadva, új állapotban vagy azonos értékű tárgyakhoz. A lényeg az, hogy az ember a dolgot ténylegesen újra beszerezze. Amennyiben ezt nem teszi, csak a tönkrement használt tárgy aktuális értéket kaphatja meg.

Ezenkívül, nem minden biztosításnál lehetséges az újra-beszerzési érték követelése. A felelőségbiztosítás esetén például csak a pillanatnyi érték kerül pótlásra.

Nr. 9 tévedés: A háztartási biztosító fizet lopás esetén.

Hamis. A háztartási biztosító rendszerint csak betöréses lopásnál vagy rablásnál fizet. A betöréses lopás alatt azt kell érteni, hogy a tolvaj egy elzárt vagy bezárt helyiségbe engedély nélkül belép. Rablás pedig akkor történik, ha Ön otthonában erőszakkal vagy azzal vádolva arra van kényszerítve, hogy a tulajdonát átadja.

Trükktolvajlást vagy egyszerű lopást a legtöbb háztartási biztosító nem fedez.

Ugyanez érvényes a telefon biztosításnál, sporteszközöknél vagy egyéb vagyonbiztosításoknál lopásvédelemnél. Léteznek biztosítások, melyek egyszerű lopást is fedez, mindenesetre súlyos gondatlanságra hivatkozva visszautasítható lehet a fedezet, ha az ember nem tartja a dolgokat pontosan szem előtt.

Tudjuk, hogy ezzel csak egy apró pillantást vetettünk a biztosítások világába és tévhitekre. Amennyiben Ön szerint léteznek további kivételek, melyek mindenképp a cikkbe tartoznak, akkor szívesen várunk minden egyes hozzászólást és tapasztalatot kommentárként. Kérdéseiket esetén állunk rendelkezésére.

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü