Az eddigi jogi helyzet szerint a kölcsönzött munkavállalók alkalmazása a kölcsönvevőnél csak “ideiglenes” lehetett (1. Paragrafus (1) bekezdés 2. mondat – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) – régi változat). Ez azonban nem határozott meg konkrét felső határt.

2017. április 1-től ugyanazt a kölcsönzött munkavállalót legfeljebb 18 hónapra lehet kölcsönadni ugyanannak a bérbe vevőnek.  A kölcsönbe adás maximális időtartamát az  AÜG 1. paragrafus (1b) bekezdés 1-3. mondata tartalmazza.  Ez a szabály a következőképpen van megfogalmazva:

“A kölcsönbe adó 18 egymást követő hónapnál tovább nem adhatja át ugyanazt a kölcsönzött munkavállalót ugyanannak a kölcsönvevőnek; a kölcsönbe vevő nem foglalkoztathatja ugyanaz a kölcsönzött munkavállalót 18 egymást követő hónapnál hosszabb ideig. Az ugyanazon vagy más kölcsönbe adó által ugyanazon kölcsönbe vevőnek való átengedés időtartamát teljes egészében be kell számítani, ha a rendelkezésre bocsátások között nem telt el több mint három hónap. Annak az ágazatnak a kollektív szerződésében, ahol a foglalkoztatás történik, megállapodhatnak a kollektív szerződésben részes felek az 1. mondatban szereplőtől eltérő maximális átengedési időszakban is.”

Amennyiben betartják a kölcsönzési időszakok között a legalább három hónapos és egy napos (= “három hónapnál hosszabb”) várakozási időt, akkor a kölcsönzött munkavállaló ismét kölcsönadható ugyanannak a kölcsönbe vevőnek.

A maximális 18 hónapos kölcsönzési idő (törvényileg nem korlátozott) meghosszabbítása csak akkor lehetséges, ha az iparági kollektív szerződés résztvevői ezt felveszik a rájuk vonatkozó kollektív szerződésbe. A fémfeldolgozó iparban és fémmegmunkáló szakmákban a 18 hónaposnál hosszabb kölcsönzési időszakot az IG Metallnak kellene jóváhagynia. A munkaerő-kölcsönzési ágazatra vonatkozó kollektív szerződés ilyenkor nem elegendő.

Az új szabályozás 2017. április 1-i hatálybalépése előtt lezárult kölcsönzési időszakokat az átmeneti rendelkezések szerint (AÜG 19. paragrafus (2) bekezdés) nem kell figyelembe venni. Ezért a törvény reformja 2018. szeptember végéig 18 hónapos, bőkezű időszakot biztosított az érintett munkáltatóknak az új jogi helyzethez való alkalmazkodásra. A munkaerő-kölcsönző vállalatok (Zeitarbeitsfirmen) és a kölcsönbe vevők ezért első alkalommal 2018. október 1-én sérthetik meg a 18 hónapos maximális kölcsönbeadási időre vonatkozó szabályt.

Jogvédelmi biztosításunk további segítséget nyújt, ha kérdése van:

Kevin Ressler

biztosítási szakértő

Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Németország

Mobil: +49 (0) 151 22656507
Telefon: +49 (0) 8122 2285225
E-mail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü