A külföldi nyilvántartásba vett járművek szintén adókötelesek, feltéve, hogy Németországban vannak. Rendszeresen mentesülnek az adó alól a gépjárműadó-törvény (KraftStG) 3. szakaszának 12. vagy 13. pontja szerint, vagy nemzetközi megállapodások (pl. A kettős adóztatás elkerülését célzó kétoldalú gépjárműadó-egyezmények) alapján legfeljebb egyéves tartózkodás esetén. A Németország és egy másik állam között meglévő megállapodások a “Gépjárműadó-megállapodás” áttekintésben találhatók.

Mentesülés az adókötelesség alól a KraftStG 1. § 1. bekezdésének 2. pontja szerint
Kizárólag olyan gépjárművek és járműszerelvények, amelyek bruttó járműtömege meghaladja a 3500 kilogrammot és amelyeket közúti árufuvarozásra szántak és használtak, és amelyek egy másik EU-tagállamban engedéllyel rendelkeznek, nem tartoznak az adókötelesség alá Németországban.

Adómentesség a KraftStG 3. § 12. pontja szerint
Egy másik EU tagállamban nyilvántartásba vett személygépjárművek mentesülnek a gépjárműadó alól az ideiglenes németországi tartózkodás esetén, ha a járművet szokásosan egy másik EU tagállamban lakóhellyel rendelkező magánszemélyek használják. A személyszállító járművek nem csak az M1 járműosztályba tartozó járműveket foglalják magukban, hanem az L kategóriába tartozó két- vagy háromkerekű, valamint a könnyű négykerekű járműveket és a lakókocsikat, beleértve a pótkocsijaikat is.

Az adómentesség ideiglenes magán- és szakmai felhasználásra vonatkozik. Kivételt képeznek a haszongépjárművek. Az “ideiglenes” időszak legfeljebb egyéves időszak a határátlépés napjától kezdve. Kérjük, vegye figyelembe az ingázókra és az egyetemi hallgatókra vonatkozó különös szabályokat.

Adómentesség a KraftStG 3. § 13 pontja szerint
A külföldi nyilvántartásba vett személygépjárművek és pótkocsijaik mentesülnek a gépjárműadó alól, feltéve, hogy csak ideiglenesen lépnek be az országba. A határátlépés napjától kezdődő, legfeljebb egyéves időszak “ideiglenesnek” tekinthető, a járművek nyilvántartásáról szóló rendelet (FZV) 20. § (6) bekezdése szerint.

Az adómentesség visszavonása a KraftStG 3. § 12. vagy 13. pontja szerint
A KraftStG 3. § 12. vagy 13. pontja szerint az adómentesség nem vonatkozik az egy évnél hosszabb megszakítás nélküli tartózkodás esetén.
Az egyéves időszak vége előtt visszavonják ezt, ha a külföldi járművet személyszállítás vagy áru ellenszolgáltatás céljából használják.
Hasonlóképpen, az egyéves időszak vége előtt az adómentesség megszűnik, ha a járművet rendszeresen belföldi székhellyel veszik nyilvántartásba, vagyis a járművet állandóan németországi székhelyről használják.
Amikor a járművet külföldről Németországba regisztrálják, a jármű nyilvántartásában egy állandó németországi székhely fog szerepelni.
A jármű állandó németországi tartózkodási helyének igazolása a járműnyilvántartásról szóló rendelet hatálya alá tartozik a németországi regisztrációs követelmény szerint.

A szakmai ingázókra vonatkozó rendelet az Európai Unión belül
Ha az otthoni lakhely és a munkahely két különböző EU-tagállamban található, akkor a tartózkodási hely szerinti tagállamban nyilvántartásba vett magánjárművet állandó adómentességben részesítik Németországban, ha a járművet rendszeresen használják az otthoni lakhely és a németországi munkahely közötti rendszeres utazásokra.

Törvénytelen használat
Amennyiben a külföldi járművet Németországban a közutakon használják a közlekedési törvényben előírt engedély nélkül, akkor a KraftStG 2. § (5) bekezdése szerint törvénytelen használat lép fel. A járművek törvénytelen használata a KraftStG 1. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmében járműadó-köteles. Ezekben az esetekben az adózó az érintett járműhasználó, a KraftStG 7.§ 3. pontja szerint.
Így a külföldi nyilvántartásba vett és a németországi használatú járművek haszongépjármű-kölcsönzése járműadó-köteles. Az adott járműhöz ilyen használat esetén regisztrációs engedély szükséges, és az adómentesség alól mentesül.
Ezekben az esetekben az egyedi bérlő vagy a külföldi jármű minden egyes további vezetője felelős az adófizetésért.

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü