Kell adóbevallást leadnom vagy sem? Egy kérdés, ami sok embert foglalkoztat. Felvilágosítunk az adókivetés témájában.

Általánosan érvényes: Ha a bevételed az úgynevezett Grundfreibetrag alatt van, akkor nem kell adót fizetned, sem pedig adóbevallást leadnod. 2019-ben a Grundfreibetrag mértéke évi 9 408 euró egyedülállóknál, házasoknál és bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknél pedig 18 816 euró.

Alkalmazottak és az adóbevallás

Az I. adóosztályban vagy és csak a munkaadódtól származik a bevételed? Akkor nem kell adóbevallást leadnod. Hiszen a munkáltatód általában visszatartja a munkabéradódat és ezt a havi bérelszámoláskor befizeti az adóhatóságnak.

A munkabéradó valójában a jövedelemadó előre való megfizetése. A munkaadó a havi munkabéradó levonásakor figyelembe veszi

Ha tehát egy munkavállaló magasabb munkavégzéssel kapcsolatos költségekkel (Werbungskosten), különleges kiadásokkal vagy rendkívüli terhekkel rendelkezik, akkor túl sok adót fizetett – így mindenképpen önkéntesen bevallást kell készítsen! A bevallással megtörténik a teljes év adózási szempontból releváns bevételeinek és kiadásainak pontos elszámolása – ennek során pedig az olyan jövedelemforrásokat is górcső alá veszik, melyek a munkaviszonytól függetlenül keletkeznek.

Adóbevallás: Leadási kötelezettség alkalmazottaknak

Másrészről az adóhatóság feltételezheti, hogy a munkavállaló a munkabéradóval nem fizetett elég adót. Ekkor lép életbe az úgynevezett adókivetési kötelezettség, a munkavállalónak tehát kötelező adóbevallást leadnia. Hogy mikor áll fenn ez a leadási kötelezettség, azt a Szövetségi Adótörvény 46. §-a szabályozza.

Általánosan érvényes: Minden adózónak magának kell tájékozódnia arról, hogy kell-e SZJA-bevallást leadnia, avagy sem! Az adóhatóság tehát nem ír automatikusan minden adóalanynak és kéri fel bevallása benyújtására.

Itt találod a leggyakoribb eseteket, amikor alkalmazottként adóbevallást kell készítened:

Lohnsteuerfreibetrag (a munkabéradó adómentes része)

Aki rendelkezik Lohnsteuerfreibetraggal, annak bevallást kell készítenie. Példa: Magas utazási költségeid vagy kettős háztartásvezetés miatt adómentes tételed keletkezett. Ez alól kivételt képeznek a rokkantaknak, fogyatékkal élőknek járó átlagtérítések vagy a Kinderfreibetragok – vagy ha a  keresett munkabér egyedülállók esetében legfeljebb 11.600 euró, míg egy pár esetében legfeljebb 22.050 euró 2019-ben.

Mellékkeresetek

Ha az adóévben több, mint 410 eurónyi mellékkereseted volt, ebbe beletartozik például az albérlet kiadása.

Bértámogató juttatások

Ha az adóévben több, mint 410 eurónyi bértámogatást kaptál, úgymint munkanélküli, csökkentett munkaidős segély, táppénz, szülői vagy anyasági támogatás.

Egységes adózási kötelezettség házaspároknál és élettársaknál

Ha a házaspár vagy együtt élő pár egyik tagja kötelezettsége miatt benyújtotta bevallását, akkor a pár másik tagjának is meg kell ezt tennie.

Adóosztályok házaspároknál és élettársaknál

Ha te és az adózásra kötelezett partnered munkabért kaptál, a III. és V. adóosztály-kombinációval vagy a IV. adóosztállyal rendelkezel faktorral.

Gyermekek után járó adómentes tételek

Ha a nem házasságban élő vagy elvált szülők a közös gyermekük után járó Freibetragot nem fele-fele arányban szeretnék felosztani; ez érvényes az oktatási adókedvezményre és a fogyatékkal élők átalánydíjára.

Válás és újbóli házasság

Ha elváltatok és még ugyanabban az évben te vagy az exed megházasodtatok. Ez érvényes az özvegyekre is, akik még egyazon évben újra megházasodnak.

Több munkaadó

Ha több munkaadótól egyidőben kaptál fizetést és a VI. adóosztályba tartozol.

Munkahelyváltás / „S” beírása a béradó-igazolásra

Ha az évben több munkahelyen voltál foglalkoztatva és a béradó-igazolásodra „S” került. Ez azt jelenti, hogy az új munkaadód munkabéradót számolt az egyéb juttatásokra, mint például a karácsonyi pénz – a korábbi munkahelyen kapott munkabér figyelembevétele nélkül.

Végkielégítés

Ha végkielégítést kaptál és a munkaadód erre munkabéradót tartott vissza az „ötöd-szabály” értelmében.

Tőkejövedelmek

Ha Tőkejövedelemmel rendelkezel, mely után nem került levonásra a forrásadó.

Adóveszteség – mínusz a korábbi évekből

Ha adóveszteséget hoztál át a korábbi évekből. Ha például 2018-as adóbevallásodban megállapítottak egy fennmaradó adóveszteséget, akkor 2019-ben adóbevallást kell leadnod.

Akkor is, ha a felsorolt tényállások egyike sem igaz rád, az adóhatóság levélben felszólíthat SZJA-bevallás készítésére. Erre reagálnod kell és bevallást kell leadnod. Az adóhatóság csak akkor ír az adóalanynak, ha ellenőrzési felszólítást kapott bevételeivel kapcsolatban, melyeknek adózási következményei lehetnek, például öröklés vagy ajándékozás miatt.

Adózási kötelezettség: Ügyelj a határidőkre!

Köteleztek bevallás leadására? Akkor bizonyos határidőket be kell tartanod. Aki ezeket nem tartja be, késedelmi pótdíjat kockáztat és lehetséges, hogy további kamatokat is kell fizetnie az adóhatóságnak.

A 2019-es adóévre vonatkozó leadási határidő 2020. július 31. Aki úgy látja, hogy nem tudja időben megcsinálni, kérelmezheti a határidő meghosszabbítását.  Egy hosszabb betegség vagy távollét olyan okok lehetnek, melyeket az adóhatóság megértően kezel.

Az adótanácsadókra és munkabéradó-segélyegyesületekre későbbi leadási határidők vonatkoznak: Csináltasd meg adóbevallásodat például a Steuerringgel, így a 2019-es bevallásod leadási határideje 2021. február 29.

Adóbevallás: Leadási kötelezettség nem alkalmazotti státuszúaknak

A „nem alkalmazotti státuszban dolgozók“ számára – mint például egyéni vállalkozók, iparosok vagy gazdálkodók – akkor van bevallási kötelezettség, ha összbevételük a Grundfreibetrag  fölött van. 2019-ben a Grundfreibetrag mértéke évi 9 408 euró egyedülálló adóalanyoknál, házasoknál és együttesen adózó pároknál pedig 18 816 euró.

Ezen összegek vonatkoznak a nyugdíjasokra is. A nyugdíj ugyanakkor részben adómentes. Hogy ebből mennyi, az attól függ, hogy mikor fizették először. De a nyugdíjasoknak is vannak adóköteles kiadásaik. Adózniuk azonban csak akkor kell, ha a levonások után az adóköteles jövedelmük a Grundfreibetrag összege felett van.

Kevin Ressler
biztosítási szakértő

Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Németország

Mobil: +49 (0) 151 22656507
Telefon: +49 (0) 8122 2285225
Email: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü