A kárrendezéskor a gépjármű-biztosító a biztosított bejelentett biztosítási kárjait fizeti ki.

Saját járművének kárát a részleges- vagy a teljes Casco-biztosítás fedezi, ha ezt előzőleg megkötötték.
Más járművek kárára és a sérült harmadik személyek egyéb kártérítési igényeire a gépjárműre megkötött, a törvény által előírt gépjármű-felelősségbiztosítás vonatkozik.

Ha a gépjármű-felelősségbiztosítást alkalmazzák, akkor a társaság átvállalja a teljes kárrendezést.

Balesetek külföldön
Az Ön által elszenvedett külföldi baleset esetén áldozatként gyorsabban megkapja a pénzt közvetlen szabályozással. Saját gépjármű-felelősségbiztosítása megelőlegezi ezt, és megtéríti a kárt. A társaság ezután behajtja az előzetesen kérelmezett pénzösszeget a balesetet okozó gépjármű-felelősségbiztosítójától.
A kártérítési igényeket megvizsgálják, a megalapozatlanok igényeket elutasítják, vagy a biztosítási szerződésben megállapított fedezeti összegek maximális értékéig megtérítik.

Minden befejezett kárrendezés után a biztosítónak jogában áll felmondani a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést.

A jogsértések következményei
Ha a kötvénytulajdonos megsértette a szerződéses kötelezettségeket, a Kasko-biztosítást nyújtó gépjármű-biztosító visszavonhatja a szolgáltatásait és elutasíthatja a kifizetést.
A gépjármű-felelősségbiztosítónak viszont kompenzálnia kell az érintett személyeket. Ezt követően azonban intézkedéseket tehet a biztosítottot ellen.

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü