Minden autóvezetőnek helyénvalónak kell ítélnie azt, hogy azoknak, akik biztonságosan és kevés kárt okozva vezetnek, kevesebb biztosítási járulékot kell fizetniük, mint azoknak, akik kárt kárra halmoznak. A német biztosítási rendszer minden évben meg szeretné jutalmazni azon gépjármű biztosítást kötött ügyfeleit, akik károkozás nélkül vezettek.

Ha gépjármű biztosítót szeretne váltani, figyelnie kell erre. Ez a kármentességi besoroláson keresztül valósul meg, amelyet minden járművezető a felelősség- és egy esetleges casco biztosítással szerez meg. A következő jobb kármentességi besorolásban való magas fokozat szinte mindig a biztosítási járulékok százalékos csökkenéséhez vezet, hogy a következő évtől kevesebb járulékot kelljen fizetnie.

Ezt tudnia kell…

Megoldott károkozás esetén a biztosítója lefokozza Önt a kármentességi besorolásban. Ezt egy kedvezmény védelem megkötésével tudja megakadályozni.

Néha érdemes a kárt személyesen kiegyenlítenie, hogy ne fokozzák le a besorolásban. Kisebb károk esetén ez nyereséges megoldás lehet.

A kármentességi kedvezmény nagy hatással van gépjármű biztosításának járulékaira.

Minél több évig vezet Ön balesetmentesen, annál kevesebb járulékot fizet.

Itt összehasonlíthatja a gépjármű biztosítókat.

Itt kiszámíthatja gépjármű biztosításának járulékait:

Hogyan működik pontosan a kármentességi besorolás rendszere?

A kármentességi besorolások rendszerének aktuális beosztása 0-tól 36-ig terjed, amelyben a kezdő vezetők a legalsóbb fokozattal indulnak. Minden évben, amikor létrejön egy biztosítási védelem, és a biztosítottnak nem kellett kárt bejelentenie a biztosítójánál, a besorolás automatikusan javul egy fokozattal.

Minden egyes fokozathoz egy százalékos arány adódik hozzá, amely a fizetendő évi járulékokkal együtt elszámolódik. A százalékos arány a besorolások javulásával fokozatosan csökken, és ez az évek során lassan nagyon kevés járulékfizetési kötelezettséghez vezet.

A rendszer másik oldala egy káreset előfordulásakor mutatkozik meg. Ha a biztosítónak fizetnie kell a károk elhárításáért, az elért besorolási fokozat egy vagy több szinttel csökken. Ezáltal nő az évi járulékok összege, és évekbe telhet, amíg az eredeti fokozat újra elérhető lesz. Két módja van annak, hogy a kármentességi besorolás csökkenését elkerülje.

Egyik lehetőség az, ha a biztosított a saját zsebéből fedezi a károkat, mivel így jobban megéri anyagilag, mint a járulékkülönbözetek kifizetése, amely az elkövetkezendő években rá várna. Vagy a biztosítással együtt kedvezmény védelmet köt némi járulékemelés ellenében, amely lehetővé teszi, hogy a kármentességi besorolás bizonyos körülmények között változatlan maradjon.

Saját besorolásának ismerete és más személyekre, illetve járművekre való átruházása

A felelősség és casco biztosításokat külön kötik meg, ezért a biztosított különböző kármentességi besorolásainak nem kell mindig megegyezniük. A biztosító szívesen ismerteti az aktuális besorolást, ezen kívül a kármentes évek száma könnyen elszámolható az utolsó számlával.

Lehetőség van egy új gépjármű beiktatására ugyanahhoz a biztosítóhoz, egy második autó regisztrálására is különböző szabályzatokat alkottak a biztosítók, és még arra is van mód, hogy ugyanolyan besorolást kapjanak, mint az első autó. Az elért besorolások más személyekre is átruházhatók, azonban koruk és jogosítványuk régisége alapján elméletileg alkalmasnak kell bizonyulniuk a besorolás elérésére.

Izgalmasabban alakul a kármentességi besorolási osztályok beszámítása, ha biztosító váltás történik. Természetesen a beszámítás alapvetően lehetséges, ahhoz, hogy a biztosított a váltás után ne találja magát megint a legalsóbb besorolásokban. Kétségtelenül a régi biztosítónak hivatalos elismervényt kell adnia az új biztosítónak, hogy az a kármentességi besorolás magas fokozatáról hivatalos okirattal rendelkezzen. Kivételes esetekben ennek a hivatalos okiratnak a kiadásától tartózkodhat a régi biztosító, például ha az ügyfél tartozik. Mivel biztosítót váltani csak a kármentességi besorolások beszámításával érdemes, ajánlott a járulékelmaradásokat sürgősen rendeznie.

A kármentességi besorolások beszámításánál adódó különbségek

Annak ellenére, hogy a kármentességi besorolás rendszerét szinte minden biztosító használja, a járulékok összege és a magasabb besorolási fokozatok elérésével történő százalékarány csökkenése nem mindenhol egyforma.

Néhány éve a biztosítók szabadabban kezelhetik a besorolási rendszert, előfordulhatnak legörbített százalékarányok is, amelyek biztosítótól függően különböző kedvezményeket biztosítanak. Ez az egyes biztosítók összehasonlítását jelentősen megnehezíti, egy díjszabás kalkulátor segítségével azonban áttekintést nyerhet a helyzetről és kiválaszthatja az Önnek megfelelő legolcsóbb ajánlatot.

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü