A munkavédelmi jogszabályban szereplő határidők mindkét fél számára

A munkavállalókat felmondás esetén megillető védelemről szóló törvény 1990 óta létezik jelenlegi formájában. A munkaadó és munkavállaló pedig csak 1993 óta élvez egyenlő jogokat a felmondási határidő tekintetében. Ezelőtt a munkavállalóra rövidebb felmondási határidő volt érvényben.

A felmondás esetén érvényben lévő védelem a munkaadó és munkavállaló érdekeit veszi figyelembe.

Egy biztos munkahely alapját képezi a gazdasági egzisztenciánknak. Ezért aki munkanélküli, gyakran nem tudja a régi életszínvonalat fenntartani. Ez elszegényedést és kirekesztettséget vonhat maga után, mivel a társadalmi életben való részvétel gyakran ellehetetlenül. Ezen körülmények, és a tény, hogy a munkavállaló nem csak saját magáért, de a családjáért is felelős, feltételezi, hogy a munkavállalónak erős felmondás elleni védelemre van szüksége.

Az egyik fél szabadsága a másik fél korlátja: a felmondás elleni védelem a munkaadót a vállalkozói cselekvésében korlátozza, mivel nem hozhat szabadon döntéseket. Továbbá, azok a munkavállalók, akik valamilyen okból kifolyólag nem teljesítik az elvárt szintet, anyagi megterhelést jelenthetnek számára, amikor személyi vagy vállalkozási felmondásra nincs lehetőség. A munkaadó gyakran több munkavállalóért és nem utolsó sorban önmagáért illetve a családjáért is felelős. Ebből kifolyólag egy személyi és gazdasági problémákkal küzdő vállalkozás kockázatos úgy a munkaadó, mint a családja, de a munkavállalók számára is. A munkaadó érdeke tehát egy gyenge felmondás elleni védelem.

Azt, hogy mely felmondási határidők érvényesek, a munkaszerződés illetve bérszerződés szabályozza. Mindkét esetben érvényes, hogy a jogi előírások nem felülírhatók,- a bér és munkaszerződések előírhatnak hosszabb határidőket is.

A munkajog mindkét félnek próbál kedvezni. Amennyiben a szerződés nem tartalmaz semmiféle előírást, a munkavállalóra vonatkozó felmondási határidő négy hét bármely hónap 15-ig vagy a hónap végéig. A munkaadó számára a felmondási határidő a munkaszerződés időtartamától függően meghosszabbodik:

A törvényes felmondási határidő…

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü