Garancia használt autó vásárlásakor Németországban

A legfontosabb tények röviden

A használt autók magáneladói általában szerződéssel kizárják a felelősséget a lényeges hibákért.
A kereskedők ezt nem tehetik meg.

A garancia nem minden hibára terjed ki. A szokásos elhasználódás nem minősül anyaghibának.

A hibának már az autó átadásakor fenn kell állnia. Ha a hiba az átadás után keletkezik, az eladó nem felelős.

Ha a hiba az adásvételi szerződés megkötését követő első hat hónapon belül jelentkezik, akkor az valószínűleg már a jármű átadásakor is fennállt. Ezt csak hat hónap elteltével kell a vevőnek bizonyítania.

A két évnél rövidebb elévülési időt előíró szerződési kikötések az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint érvénytelenek (C 133/16. sz. ügy).

A közlekedési jogvédelmi biztosítás segít a gépjárművásárlással kapcsolatos jogvitákban.

Így kell eljárnod

A kereskedőtől vásárolt használt autó átlagosan valamivel drágább, de jogilag jobb helyzetben vagy, mintha magánszemélytől vásárolnál.

Mérlegeld, hogy megéri-e a kereskedő által felárért kínált garancia. Feltétlenül ellenőrizd a garanciális feltételeket.

Használd az ADAC hibákról szóló áttekintését útmutatásként: az eladónak nem kell pótolnia a normál elhasználódást, de a “valódi” tárgyi hibát igen.

Ha az elhasználódás kizárt, dokumentáld a hibát fényképekkel és tanúkkal. Kérd írásban a kereskedőt a hiba kijavítására.

Ha a kereskedő nem hajlandó javítani, vagy két próbálkozás után sem jársz sikerrel, jogodban áll felmondani a szerződést, és követelheted a vételár visszatérítését vagy csökkentését.

Mire kell figyelnem, ha magánszemélytől vásárolok használt autót?

Ha magánszemélytől vásárolsz autót, az eladó általában egy szabványos adásvételi szerződést nyújt be neked aláírásra, amelyben a következő mondatot találod: „Egyéb esetekben az értékesítés minden garancia kizárásával történik.” Ez áll például a Finanztip magáneladóknak szóló szerződésmintánkban.

A garanciális bizottság a magánszemélyek közötti adásvételnél megengedett. A magáneladó tehát nem felelős a hibákért. Csak akkor kell javítania vagy kártérítést fizetnie, ha garanciát vállalt. Ez egy kiegészítő, önkéntes szolgáltatás. Mindez egyáltalán nem szokatlan, és az árról való tárgyalás során érdemes erről is érdeklődnöd az eladótól.

Amennyiben az eladó a szerződésben kizárta a lényeges hibákért való felelősséget, akkor is felelősséggel tartozik, ha később kiderül, hogy szándékosan hamis nyilatkozatokat tett vagy elhallgatott valamit.

Példa: Ha az eladó tudja, hogy az autó baleseti jármű, akkor ezt neked, mint vevőnek is jeleznie kell. Ha ezt a tényt eltitkolja, a szavatosság kizárása nem alkalmazható. Te akkor érvényesítheted jogaidat, ha a hiba már az átadáskor is fennállt, vagy az átadást követő 24 hónapon belül jelentkezik. Ilyenkor te is megtámadhatod a szerződést, visszaadhatod az autót, és követelheted a vételár visszatérítését.

Mire kell figyelnem, ha egy kereskedőtől vásárolok használt autót?

A kereskedelmi eladó nem zárhatja ki a vevő jogait a fogyasztókkal szemben. A használt autók esetében azonban egy évre lerövidítheti a felelősségi időszakot. Az eladók általában ezt használják ki. A fogyasztóval szemben a kereskedőnek tehát felelősséggel kell tartoznia az olyan hibákért, amelyek már a gépkocsi átadásakor is jelen voltak, de amelyeket egyik fél sem vett észre. A kereskedőnek ezután saját költségén kell megjavítania az autót.

A vállalat nem zárhatja ki a felelősséget.

Ha egy vállalat, amely nem autókereskedő, céges gépkocsikat ad el magánszemélyeknek, akkor a hibákért ugyanúgy kell felelnie, mint egy autókereskedőnek. Ez akkor is érvényes, ha a vállalat kizárta a jótállást, mint a magánértékesítés esetében. Erről a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (BGH) döntött (2011. július 13-i ítélet, VIII ZR 215/10 sz. ügy).

Mikor van szó anyaghibáról és mikor kopásról?

Nem minden, a járművön keletkezett kár tartozik a törvényes felelősség hatálya alá. Használt autó esetében a vevőnek el kell fogadnia a szokásos használati és kopási nyomokat, mivel ezek nem minősülnek hibának (BGH, 2005. november 23-i ítélet, VIII ZR 43/05 sz. ügy).

A normál elhasználódás különösen akkor van jelen, ha az egyes alkatrészek nagyobb mértékben elhasználódnak, mint a jármű egésze, és azokat bizonyos időközönként rendszeresen cserélni kell. Ez vonatkozik például a fékbetétekre és féktárcsákra, gumiabroncsokra, akkumulátorra, vezérműszíjra, ékszíjra és kipufogórendszerre. Az ADAC által összeállított listában találhatsz példákat arra, hogy a bíróságok mely károkat ítélik meg hibának, és melyeket puszta elhasználódásnak.

„Valódi” hiba akkor áll fenn, ha az autó nem felel meg annak, amiben a vevő és az eladó megállapodott, például eredeti fényezés vagy balesetmentes állapot. Ha egy jármű már nem alkalmas a közúti közlekedésre, az eladónak kell felelősséget vállalnia (BGB 434. §). Ez akkor is érvényes, ha olyan hibák vannak jelen, amelyeket a vevő nem várna el hasonló korú és hasonló futásteljesítményű járművek esetében.

Balesetmentesség – A használt autó vásárlója elvárhatja, hogy az autó nem szenvedett semmilyen balesetet, amely kisebb sérüléseknél nagyobb kárt okozott volna (Szövetségi Bíróság, 2007. október 10-i ítélet, VIII ZR 330/06. sz. ügy). A kisebb sérülések közé tartozik a fényezés nagyon enyhe külső sérülése.

Közúti forgalomképesség hiánya az új TÜV-matrica ellenére – Ha egy használt autót az adásvételi szerződés napján kiállított TÜV-matricával adnak el, hiba áll fenn, ha az autó nem menetképes, és a masszív korrózió miatt nem kaphatott volna TÜV-matricát (BGH, 2015. április 15-i ítélet, VIII ZR 80/14 sz. ügy).

A gyártói garancia hiánya – Egy eladó használt egy autót hirdetett egy internetes platformon, és azt egy még meglévő gyártói garanciával hirdette. Később kiderült, hogy valójában nem volt ilyen garanciája. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság szerint ez lényeges hibának minősül, mivel a gyártó garanciája gazdaságilag nagyon fontos a vevő számára. A vevő ebben az esetben elállhat az adásvételi szerződéstől (BGH, 2016. június 15-i ítélet, VIII ZR 134/15 sz. ügy).

Hibás sebességmérőállás – Ha a sebességmérőállás nem felel meg a ténylegesen megtett kilométereknek, ez lényeges hiba lehet, ha az eladó garanciát vállalt a sebességmérőállásra. A vevő visszaadhatja a gépkocsit, és visszakapja a vételárat (OLG Oldenburg, 2017. május 18-i ítélet, 1 U 65/16 sz. ügy).

Tervezési hiba – A kereskedő felelős a tervezési hibáért, még akkor is, ha használt autóról van szó. A bíróság egy autókereskedőt kártérítés megfizetésére ítélt egy ötéves terepjáró miatt, amelyet a kereskedő használt autóként adott el. Később repedést találtak a gépkocsi hengerfején, anélkül, hogy a tulajdonos túlmelegítette volna a motort (OLG Thüringen, 2006. január 19-i ítélet, 1 U 846/04 sz. ügy).

Újrafestés – Az újrafestés nem minősül hibának, ha azt szakszerűen végezték el (BGH, 2009. május 20-i ítélet, VIII ZR 191/07 sz. ügy). Az eredmény eltérő lehet, ha a szerződő felek megállapodtak abban, hogy a gépkocsi eredeti fényezéssel rendelkezik.

Szagszennyezés – A felső árkategóriába tartozó, még egy éve be nem jegyzett és 1000 kilométernél kevesebbet futott használt autó esetében egy átlagos vásárló elvárhatja, hogy ne legyen érzékelhető benne rendellenes – gumiszerű – szag (OLG Saarbrücken, 2012. október 10-i ítélet, 1 U 475/11 141 sz. ügy).

Hosszú állásidő az első forgalomba helyezésig – Nem áll fenn lényeges hiba, ha a használt autó az első forgalomba helyezésig több mint egy évig állt (BGH, 2016. június 29-i ítélet, VIII ZR 191/15 sz. ügy).

Beragadó kuplungpedál – Ha beragad a kuplungpedál, az nem pusztán kényelmi probléma, hanem biztonsági szempontból is releváns hiba. A baleset kockázata jelentősen megnő, ha a járművezető figyelmét a beragadó kuplungpedál eltereli (BGH, 2016. október 26-i ítélet), VIII ZR 240/15 sz. ügy).

Eltömődött koromrészecskeszűrő – Ha a szűrő túlzott mértékű eltömődéséért műszaki hiba felelős, a vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, feltéve, hogy a kereskedő általi kijavítás nem vezetett eredményre (OLG Hamm, 2017. május 11-i ítélet, 28 U 89/16 sz. ügy). Az alsóbb fokú bírósággal ellentétben a bíróság ebben az esetben nem kopást, hanem lényeges hibát állapított meg.

A közlekedési jogvédelem autóvásárláskor is segít

Egy jó gépjármű-jogvédelmi biztosítás nemcsak balesetek esetén segít, hanem a gépjárművásárlással kapcsolatos jogviták esetén is. Ha baj van, akkor ezt felhasználhatod arra, hogy vevőként érvényesítsd jogaidat anélkül, hogy a jogi eljárás költségei elriasztanának.

Kinek kell bizonyítania a hibát?

Amennyiben jogvita merül fel azzal kapcsolatban, hogy a gépkocsi már az átadáskor is rendelkezett-e hibával, vagy az csak utólag, a nem rendeltetésszerű használat következtében keletkezett, akkor döntő, hogy kinek mit kell bizonyítania. A következő határidők érvényesek:

Ha a hiba a vásárlást követő első hat hónapon belül jelentkezik, akkor a vevő javára vélelmezni kell, hogy a hiba már a jármű átadásakor is fennállt (BGB 476. §). Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amelyekben a hiba elméletileg a vevő hibás magatartásán is alapulhat (BGH, 2007. július 18-i ítélet, VIII ZR 259/06 sz. ügy).

A vevőnek tehát nem kell magyarázatot adnia a hiba okára, sem arra, hogy az az eladó felelősségi körébe tartozik-e (BGH, 2016. október 12-i ítélet, VIII ZR 103/15 sz. ügy). Ha a kereskedelmi eladó ezt másként látja, akkor az ellenkezőjét kell bizonyítania. Az átadást követő első hat hónapban a vevő tehát meglehetősen jól védett.

Hat hónap elteltével már más a helyzet: ekkor a vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már az átadáskor is fennállt. Ez nem mindig könnyű, és általában csak szakértő állapíthatja meg.

Tipp: Mindig érdemes még egyszer alaposan átnézni az adásvételi szerződést, ha a járművet távolról vásároltad (BGB 312c §). Ez azt jelenti, hogy a szerződést e-mailben vagy telefonon keresztül kötötted meg. Még ha meg is látogattad az eladó telephelyét, hogy megnézd az autót, majd a távolból tárgyaltál és megkötötted a szerződést, akkor is távolról kötött szerződésről van szó. Ebben az esetben lemondási szabályzatra van szükség, amelynek meg kell felelnie a jogi követelményeknek. Ha az eladó nem tesz eleget ennek, neked tizenkét hónap és 14 nap áll rendelkezésedre, hogy felmondd a szerződést (BGB 356. § (3) bekezdés).

Milyen jogok illetik meg a vevőt hiba esetén?

Amennyiben az általad nemrégiben vásárolt használt jármű hibás, különböző jogaid vannak. Ezek többek között a következők:

Kijavítás – Lényeges hiba esetén neked úgynevezett elsőbbségi igényed van a kijavításra. Ez azt jelenti, hogy követelheted az autó javítását. Írhatsz egy levelet az eladónak, amelyben követeled az autó javítását. Adj a kereskedőnek egy 14 napos határidőt.

A vételár csökkentése – A vételárat csak akkor lehet csökkenteni, ha a kereskedő nem javította ki a hibát. A törvény azonban nem mondja meg, hogy ez a csökkentés milyen mértékű lehet. Az összeget a javítási költségekre alapozva kell megbecsülnöd. Szükség esetén szakértőnek kell a csökkentés összegét szakértői vélemény útján megállapítania.

Visszalépés – Hiba esetén általában nem lehet mindent azonnal visszavonni. Alapvetően egy bizonyos időszakon belül javítást kell kérned. Ha az eladó nem tesz eleget ennek a kérésnek, a határidő lejárta után elállhatsz az adásvételi szerződéstől. Ezt követően vissza kell adnod az autót, és vissza kell kapnod a vételárat. Ha a hiba nem javítható, te azonnal elállhatsz a szerződéstől. Ez a helyzet például akkor, ha egy balesetet szenvedett autót kaptál. Még ha a gépkocsit meg is javítják, az nem tehető balesetmentessé (BGH, 2006. június 7-i ítélet, VIII ZR 209/05 sz. ügy).

Kisebb hibák esetén azonban a szerződéstől való elállás kizárt. A kieli tartományi bíróság döntése szerint a jármű hibája akkor “csekély” ebben az értelemben, ha annak kijavítása a vételár 4,5 százalékába kerül (2004. november 3-i ítélet, 12 O 90/04 sz. ügy).

Az elállás nem zárható ki azért, mert a kereskedő a próbaút során nem tudta azonnal észlelni a hibát. Nem utasíthatja téged el, de további vizsgálatokat kell végeznie, ha biztonsági szempontból fontos hibáról van szó, például egy beragadt kuplungpedálról. Ebben az esetben elállhatsz a szerződéstől (BGH, 2016. október 26-i ítélet, VIII ZR 240/15 sz. ügy).

Kártérítés – A hibás áru vevője általában nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni, ha korábban hiába kérte az eladót a kár elhárítására. Az, hogy hány kísérletet kell tennie az eladónak a hiba kijavítására, az egyedi esettől függ. A törvény általában abból indul ki, hogy két javítási kísérlet ésszerű. A kár összegét általában a javítási költségek határozzák meg.

Néha a kereskedőnek különleges tájékoztatási vagy tanácsadási kötelezettsége van. Ha elmulasztotta a tájékoztatást – például arról, hogy a vezérműszíj cseréjére kerül sor -, kártérítést követelhetsz, ha a szíj valóban elszakad.

Mikor évülnek el a szavatossági jogok vásárlás esetén?

Az adásvételi szerződésből eredő jótállási jogok általában két év elteltével évülnek el (a BGB 438. § (1) bekezdés 3. pontja). A használtautó-kereskedők általában az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) valamely rendelkezésével próbálják lerövidíteni az elévülési időt.

Ez azonban nem mindig sikerül, amint azt a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (BGH) 2015. április 29-i ítélete is mutatja. Az Autókereskedelmi Központi Szövetség Általános Szerződési Feltételei (3/2008-as állapot szerint) tartalmaznak egy elévülési záradékot. Ennek célja, hogy a lényeges hibák elévülési idejét egy évre csökkentse. Az általános kártérítési igényekre azonban kétéves időszakot kell alkalmazni. A bírák szerint a rendelet átláthatatlan és ezért érvénytelen. Egy kereskedőnek ki kellett fizetnie a több mint 2000 eurós javítási költséget, noha az egyéves határidő már lejárt (VIII ZR 104/14 sz. ügy).

Az Európai Bíróság (EB) döntése nyomán egyértelművé vált, hogy az eladók alapvetően nem rövidíthetik le a hibák miatti igények elévülési idejét két évnél rövidebbre. Az ilyen záradékok sértik az európai fogyasztói adásvételi irányelvet, és ezért érvénytelenek (Európai Bíróság, 2017. július 13-i ítélet, C 133/16 sz. ügy).

Ha további kérdése van, szívesen segítünk

Kevin Ressler

biztosítási szakértő
Németországi Biztosítások

Otto-Hahn-Str. 2185435 Erding
Németország

Mobil: +49 (0) 151 22656507
Telefon: +49 (0) 8122 2285225
E-mail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü