Az EU-n belüli határok megnyitása megkönnyíti a járműforgalmat és a külföldi nyilvántartásba vett autók határátlépését. Tehát állandó jelleggel használják Németországban a külföldi rendszámokat, anélkül, hogy a német törvények szerint elismerve lennének, ezért adómentességet kapnak. 

A németországi tartózkodás típusa azonban nagyon eltérő lehet. Néhány személy csak egy hónapig dolgozik, míg mások pedig egész szezononban dolgoznak, vagy akár életük központját véglegesen Németországba költöztetik.

A téma szempontjából az adójog és a regisztrációs törvény jogi eszközökkel szorosan összekapcsolódik. Először meg szeretnénk vizsgálni a regisztrációs jog alapjait, mielőtt az adójogi szempontokkal foglalkoznánk.

1. A regisztráció joga

Ideiglenes részvétel a közúti forgalomban

A FZV (Németországi Járműregisztrációs-Törvény) 20. § szabályozza a közúti forgalomban való ideiglenes részvételt Németországban. Ennek megfelelően a külföldön nyilvántartásba vett járművek

• „ideiglenesen részt vehetnek a belföldi forgalomban”,

• ha Németországban nincs állandó székhelyük.

Különbséget kell tenni az EU/ EGT-országok járműtulajdonosai (1. bekezdés) és harmadik országok tulajdonosai között (2. bekezdés). Egy regisztrációs igazolás elegendő az EU/ EGT-országok járműveihez, míg a harmadik országból származó járművekhez regisztrációs igazolást vagy nemzetközi regisztrációs igazolást kell kiállítani.

1.1 Mi az „ideiglenes”?

Az (1) és (2) bekezdés értelmében legfeljebb egyéves időszak ideiglenesnek tekinthető. Az időtartam 1. a regisztrációs igazolásokra a határátlépés napján és 2. a nemzetközi regisztrációs igazolásokra a gépjárműforgalomról szóló, 1926. április 24-i nemzetközi megállapodás szerint, a kibocsátás napján kezdődik.

FZV 20. § (6) bekezdés

Példák:

Ideiglenes tartózkodás akkor áll fenn, ha a külföldi itt rövid ideig tartózkodik, pl.

▪ részt vett egy sporteseményen,

▪ eltölti nyaralását,

▪ rokonokat látogatott meg

▪ munkaügyben átutazóban van.

1.2 Az állandó székhely,

az a hely, ahonnan a járművet közvetlenül a közúti forgalomba bocsátják, és ahol a használat vége után átadják; a munkahelyek változó székhelyei esetén ez az a hely, ahova a munka összpontosul.

Például:

Ha a járműtulajdonos lakóhelye vagy életérdekeinek központja Németország, vagy ha a járművet főként Németországban használja, akkor a járművet a német jogszabályok szerint kell nyilvántartásba venni.

Ha nem teljesíti ezt a kötelezettséget, közigazgatási bűncselekményt követ el az FZV 3.§, az FZV 48.§, az StVG 24.§ szerint, mert üzembe helyezi a járművet, bár azt nem regisztrálták.

Eredmény: közlekedés előzetes regisztráció nélkül. Ez az adó szempontjából releváns.

2. Adójog

2.1 Adókötelezettség jogellenes használat miatt

Az adójogban a jogellenes felhasználás akkor történik a KraftStG törvény 3. számának 1. § (1) szerint, ha adókötelezettség lép érvénybe a járműre.

A jogellenes a KraftStG 2. § (5) bekezdése szerint akkor lép fel, ha egy járművet belföldi közutakon használnak a közlekedési törvényben előírt jóváhagyás nélkül (azaz az FZV szerint).

Kivétel: A KraftStG 2. § (5) bekezdése továbbá kijelenti, hogy nem jogellenes használat, ha ennek a járműnek a birtoklása adómentességet élvez.

2.2 Lehetséges adómentesség

Ez a adómentesség alkalmazható a külföldi járművekre a KraftStG. 13. szamának 3. bekezdése szerint.

Ez az adómentesség legfeljebb egy évig alkalmazható gépkocsi/ pótkocsi tartására, feltéve, hogy ezek csak átmenetileg vannak Németországban.

Ez az adómentesség nem vonatkozik azokra a járművekre,

1 amelyeket személyek vagy áruk fizetés ellenében történő szállítására használnak, vagy

2. ha rendszeres telephelyet létesítenek Németországban.

Ebben a cikkben csak a 2. változattal szeretnénk foglalkozni, a terjedelmes téma miatt. Az ideiglenes és a szokásos székhely jellemzőit lásd az 1.1. és az 1.2. pontban.

2.3 Adócsalás az AO 370.§ szerint

Ha arra a következtetésre jut, hogy az adómentesség nem alkalmazandó, akkor jogellenes felhasználásról van szó a KraftStG 1. § 3. száma szerint, és a járműtulajdonos köteles adót fizetni.

Ha az adókat nem fizették ki, akkor adócsalás lép fel az AO 370.§ szerint.

A Finanzgericht Hamburg (Hamburgi Pénzügyi Bíróság) az Az. 2-K-246/10. sz. ítéletben (26. sz. Rz.) egy ilyen esettel foglalkozott.

3. Következtetés

A külföldi nyilvántartásba vett járművet csak egy évig lehet használni Németországban, ha ideiglenesen használják. Amint a szokásos németországi székhelyét meghatározzák, a járművet azonnal nyilvántartásba kell venni.

Tovabbi információ

Elérhetőségek

Kevin Ressler

Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding

Telefon: 08122/2285225
Fax: 08122/2285233

Mobil: 00 49 151 22656507
eMail: kevin.ressler@ergo.de

web: www.nemetorszagibiztositas.hu

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü