A gépjármű biztosítás ellenőrzése minden évben elvégzendő feladat. Következzen egy áttekintés a fontosabb alkotóelemekről.

A gépjármű biztosítások kategóriájában megkülönböztetjük a kötelező felelősség-, casco és egyéb biztosításokat, amelyek autóval vagy motorkerékpárral kapcsolatosak. A kötelező felelősségbiztosítás a törvény által előírt biztosítás, tehát a felmutatása nélkül nem engedélyeztethető a gépjármű. A casco és más biztosítások szabadon választhatók.

Gépjármű felelősségbiztosítás: Amennyiben gépjárművével baleseti károkat okozott, a felelősségbiztosítás felmenti a kártérítési követelések teljesítése alól. A törvény 7.500.000 euró fedezeti összeget ír elő személyi, és 1.120.000 eurót anyagi károkra. Ahhoz, hogy nagyobb károk elszenvedése esetén ne érje meglepetés, ajánlott a legnagyobb összegű biztosítási szerződést megkötnie, amely általában 100.000.000 euró anyagi káronként.

Részleges casco biztosítás: Alapvetően a részleges casco biztosítás akkor jön számításba, ha a jármű nyolc évnél fiatalabb, újrabeszerzési értéket állapítanak meg, lízingelve van vagy kölcsönből fizetik.

A részleges casco biztosítás a következő tényezők által okozott károkra nyújt fedezetet:

 • Üvegtörés
 • Égés és robbanás
 • Vihar, villámcsapás, jégeső és áradás
 • Rablás
 • Szőrmés vadakkal való ütközés (pl. őz vagy vaddisznó)
 • Nyest által elharapott kábelek, csövek és vezetékek
 • Rövidzárlat során keletkezett kábelsérülés

Teljes körű casco biztosítás: A teljes körű casco biztosítás kiegészíti a részleges casco biztosítás szolgáltatásait, ezen kívül védelmet nyújt az autót a saját maga által okozott baleset során ért károk, a balesetet okozó személy elmenekülése vagy egy harmadik fél erőszakos és rosszindulatú károkozása (vandalizmus) esetén. A teljes körű casco biztosítás a gépjármű értékének megfelelően az engedélyezés utáni első három vagy négy évben jöhet számításba, vagy ha annak újrabeszerzési értéke túl magas, illetve ha lízingeli vagy kölcsönből fizeti. Több éves kármentesség esetén a teljes körű casco biztosítás a megengedett kármentességi árengedmény mellett olcsóbb, mint a részleges casco biztosítás.

A gépjármű biztosítás járulékai függnek a járműtípustól, a kármentességi árengedménytől, az éves menetteljesítménytől, a használói körtől, illetve a területi és típus osztálytól. Figyeljen arra, hogy a szerződésben megállapítottak változásáról mindig tájékoztassa a biztosítóját. Különben elesik a kedvezményektől vagy megfelelő szerződésben foglalt büntetés fenyegeti. A kármentességi árkedvezmény esetében bizonyos feltételek olcsóbb besoroláshoz vezethetnek, ha már kötött biztosítást az autójára, legalább három éve van jogosítványa, vagy ha a kármentességi kedvezményt valaki olyantól át tudja venni, akinek már nincs szüksége a járművére.

További javaslatok:

 • A bérautók biztosítva vannak a Mallorca-Police által úgy Németországban, mint Európa más országaiban. A Mallorca-Police az alapfedezetek kivételével a legtöbb szerződésben eleve benne szerepel.
 • Egy lízingelt jármű esetében lehetőség van egy ún. GAP fedezetre, amely a járműben okozott károknak köszönhető értékcsökkenést fedezi.
 • A károkat durva gondatlanság esetén is fedezni kellene. Az alkohol vagy kábítószer hatása alatt okozott baleseteket vagy durva gondatlanságból származó károkat a jármű eltulajdonítása esetén a biztosítás nem fedezi.
 • A biztosítás általában tartalmazza a nyestharapás által keletkezett károk fedezeté
 • Ahhoz, hogy az aktuális kármentességi osztállyal kapcsolatos járulékkedvezményt teljes körű casco vagy felelősségbiztosítási károk esetén is megtarthassa, kössön kedvezmény védelmet, amely egy másik biztosítóra való váltás esetén érvényét veszí
 • Megfontolandó a biztosítás minden állat által okozott balesetre való kiterjesztése nem csak vidéki területen, hiszen vadak mellett, tehén vagy ló által okozott károk is fedezve vannak.
 • A vezetői biztosítási védelem, amely nem összetévesztendő a sofőr balesetbiztosítással, fedezi a keresetkiesést és fájdalomdíjat saját hibából elkövetett kár esetén is, ezért ajánlott olyan gyakran vezető sofőröknek, akik nem rendelkeznek kielégítő anyagi fedezettel, illetve munkaképtelenség vagy balesetet eseté
 • A segély, illetve elvontatási szolgálat vagy egy hosszabb ideig tartó hibaelhárítás miatt szükséges éjszakázás díja lefedhető a gépjármű biztosításban gépjármű biztosítási oltalomlevél formájában, vagy egy autó klub, illetve a gyártó mobilitás garanciájának keretén belül.
 • Egyéb biztosítások, mint a közlekedési jogvédelmi biztosítás vagy gépjárművédelmi levél esetében figyeljen arra, hogy ezek bele vannak-e már foglalva egy csomagszolgáltatásba, mint például a hitelkártyájá

A személyes gépjármű biztosítási járulékait itt számíthatja ki: