Így szabályoz a törvényhozó…

Kevin Ressler (ERGO Biztosítási Szakértö) informál jogról és törvényekről:

Kivonat a Szövetségi Biztosítási Törvény (VVG) rendelkezéseiből

§ 37 VVG Fizetési késedelem az első biztosítási díj esetén

  1. Ha az egyszeri vagy első befizetési díj nem kerül befizetésre időben*,akkor a biztosító jogosult, ameddig a fizetés meg nem történik, elállni a szerződéstől kivéve, ha a biztosított nem pótolja azt.
  • Ha az egyszeri vagy első befizetési díj a biztosítási esemény bekövetkeztekor nincs befizetve, a biztosító nem kötelezhető a szolgáltatásra,  kivéve, ha a biztosított nem pótolja azt. A biztosító csak akkor mentesül a szolgáltatás alól, ha a biztosított figyelmét külön szöveges üzenet vagy a biztosítási kötvényen található, feltűnő megjegyzés formájában felhívta a díjfizetés elmulasztásának ezen jogkövetkezményére.

*   Az időben való befizetés jelentése: a biztosítási kötvény kézhezvételét követő két héten belül. Megjegyzés:

Biztosítási szerződése keretében megegyezés született a megterhelési beszedési eljárás lehetőségéről. A következmények VVG § 37 értelmében csak akkor lépnek életbe, ha a biztosítási díj nem terhelhető rá a számlára, valamint a biztosítottnak ezt pótolnia kell.

§ 38 VVG Fizetési késedelem a biztosítási további díja esetén

  1. Ha a biztosítás további díja nem kerül befizetésre időben, akkor a biztosító írásos formában határidőt szabhat a biztosított részére és annak költségére, amely határidőnek legalább két hetesnek kell lennie. A rendelkezés csak akkor érvényes, ha a biztosító a hátralékos díjakat, kamatokat és költségeket egyesével, számszerűleg kifejezte, valamint tájékoztatást nyújt a jogkövetkezményekről, melyek a 2. és 3. Bekezdésben foglaltak szerint fizetési határidővel rendelkeznek; összevont szerződések esetében az egyes mennyiségeket külön kell megadni.
  • Ha a biztosítási esemény a határidő lejárta után következik be, valamint a biztosítottnak a bekövetkezés időpontjában díj-, kamat- vagy költségfizetési hátraléka áll fenn, akkor a biztosító nem kötelezhető a szolgáltatásra.
  • A biztosító a fizetési határidő lejártát követően felmondási idő nélkül bonthatja fel a szerződést, amennyiben a biztosított továbbra is díjtartozással rendelkezik.  A felmondás úgy köthető össze a fizetési határidő megszabásával, hogy az annak lejártával lépjen életbe, amennyiben a biztosított eddig az időpontig fizetési hátralékkal rendelkezik, erre a felmondás alkalmával egyértelműen fel kell hívni biztosított figyelmét. A felmondás érvénytelen, ha biztosított a felmondást követő egy hónapon belül, vagy ha a felmondás összekötésre került a fizetési határidő kiszabásával, a határidő lejártát követő egy hónapon belül nem rendezte tartozását; a 2. Bekezdés változatlanul érvényben marad.
Categories: Biztosítás