Határidők és szabályokNémet Biztosítás – INFORMÁCIÓK ÜGYVÉDEINKTŐL

A kaució visszafizetése a bérleti jogviszony lejárta után gyakori vitatéma bérlők és bérbeadók között. Hiszen a komplikált szabályozások laikusok számára alig érthetőek.  Mi elmagyarázunk minden 2021-ben érvényes feltételt és határidőt.

A jogosultság alapja

Bérlőként akkor támaszthatsz igényt a kaució visszafizetésére, ha a bérbeadó azt felszabadítja. Ehhez nem minden lakbért és számlát be kell fizetned, valamint a lakást kifogástalan, vagy a szerződésben meghatározott állapotban kell visszaadnod.  Ennek értelmében lakbérrel tartozol a bérbeadódnak a bérleti szerződés lejártáig, vagy amíg a bérbeadó ki nem adja az ingatlant egy következő bérlőnek. Az okozott károkat helyre kell hozni! A biztonság kedvéért a háziúr a kaució egy részét az utolsó (rezsi)elszámolásig visszatarthatja. Ezenkívül a bérleti jog bizonyos határidőket is meghatároz a bérbeadónak.

A feltételek összefoglalva

Mikor válik esedékessé a kaució visszafizetése (határidő)?

A bérlő legkorábban a bérleti jogviszony lejártát követően igényelheti a kaució visszafizetését. A pontos időpontot mindig az adott szituáció határozza meg, lásd a következő táblázatot:

1. eset: Minden elintézve

Minden kifizetésre került, a lakás hibátlan állapotban átadva:  Bérlőként haladéktalanul kérheted a visszafizetést. Jogi értelemben a haladéktalanul 3-4 munkanapot jelent.

2. eset: A követelések ellenőrzése

A kaució visszatérítése a legritkább esetben történik meg közvetlenül a kiköltözést követően. A bérbeadót megilleti egy úgynevezett ellenőrzési és megfontolási határidő, hogy ellenőrizhesse a bérleti szerződés alapján fennálló követeléseket. Ide tartoznak pl. a lakásban okozott károk, a nem eszközölt esztétikai/apróbb felújítások vagy a ki nem fizetett lakbér. A jelenlegi szabályozás értelmében ennek határideje 6 hónap. Ezt megelőzően „jogi értelemben” bérlőként nem követelheted vissza a kauciót (kivétel az 1. esetben).

3. eset: Rezsielszámolás

Az utolsó, még hátralékos rezsielszámolás esetén akár a 12 hónapos határidő is megengedett. Az időtartamot az áram- és gázszolgáltató éves elszámolási időszaka határozza meg. Ugyanakkor csak két feltétellel: 1. A lezárandó rezsielszámolás esetében utánfizetés várható. 2. A kaució azon részét, amely nem szükséges a rezsi fedezéséhez, már korábban vissza kell fizetni a bérlőnek, ezután lásd az 1. vagy 2. esetet.

4. eset: fennmaradó követelések

Miközben a 2. eset (6 hónapos) határideje a követelések puszta ellenőrzésére vonatkozik, a bérleti szerződésből eredő, ténylegesen fennálló követelésekre nem vonatkozik konkrét határidő. A bérbeadó a pénzt visszatarthatja a teljes tisztázásig. Példa: Bérlőként nem teljesíted fizetési kötelezettségeidet vagy jogvitában állsz a háziúrral.

5. eset: Elévülés

A bérleti jogviszonyból eredő követelések alapvetően három év után évülnek el. Ez a kaucióra is vonatkozik. Az elévülési határidő azonban csak a bérleti jogviszony lejárta után hat hónappal, illetve azon év végeztével veszi kezdetét, amikor a követelés keletkezett. Ehhez egy példa:  A bérleti jogviszony 2021.01.31-én jár le. A visszatérítési követelés 2021.07.31-én válik esedékessé, az elévülési határidő 2021.12.31-én kezdődik meg. A követelés ezzel 2024.12.31-én évül el. Ennek eredményeképpen bérlőként több mint 3 év áll rendelkezésedre, hogy visszaköveteld a pénzedet.

A kaució visszafizetése a német PTK szerint

A kaucióra vonatkozó törvényi előírások a német Polgári Törvénykönyv 551. §-ában találhatók. Ebben szabályozzák a mértékét, a fizetés menetét és a létesítményt.  A német PTK 551. §-a azonban nem tartalmaz utalást a bérleti jogviszony lejártát követő kifizetésre. Ennek oka: A bérleti jogban nincs külön paragrafus, ami egyértelműen szabályozná a kaució visszafizetésére vonatkozó követeléseket és határidőket. A gyakorlatban bírósági ítéleteket vesznek alapul, mint pl. a Szövetségi Törvényszék. Így pl. a múltban különféle egybehangzó ítélet született, amelyek lehetővé teszik a fent már említett 6 hónapos ellenőrzési és megfontolási határidőt a bérbeadó számára. A rezsitartozás esetén fennálló pénzvisszatartás joga is egy ítéletből ered.

Különbség a károkozás és az elhasználódás között

A továbbiakban különbséget kell tennünk tényleges hibák/károk, valamint szokványos használatból/elhasználódásból eredő nyomok között. „Tényleges hibák/károk” esetén a bérlőnek kötelessége a helyrehozatal vagy a kár megtérítése. A szokványos használatból/elhasználódásból eredő nyomokat ugyanakkor a lakónak nem kell elhárítania. Ezeket ugyanis már a bérleti díjjal törlesztette. Ez alól egyedüli kivételt jelentenek az apróbb (szépség)javítások. Ha ezekről jogszerűen megállapodás született a szerződésben, akkor a bérbeadó kérheti ezek eszközölését vagy más esetben levonhatja a javítások díját a kaucióból. A hanyagságért és súlyos gondatlanságokért a bérlő minden esetben felelősséggel tartozik.

Példák az okozott károkra

Példák a normális elhasználódásra

Visszafizetés és rezsielszámolás

A bérbeadó ne köteles a teljes kauciót visszaadni, ha az utolsó rezsielszámolás még nem történt meg. A Gießeni Alsófokú Bíróság 48 C 352/11 ügyiratszámú, 2012.05.10-én kelt  ítélete alapján a háziúr visszatarthat egy arányos részt belőle, amíg meg nem történt a teljes rezsielszámolás. A visszatartás feltétele ugyanakkor, hogy vélhetően utánfizetésre fog sor kerülni. A bérlő ugyanakkor haladéktalanul követelheti a különbözet visszafizetését, ehhez lásd a határidők áttekintését.

Átadási protokoll és kaució

Az átadási protokoll segítségével a lakás állapota egyszerűen és jól követhetően dokumentálható. Ezúton a bérlő ki- és beköltözésekor egyértelműen megállapítható, hogy ki, milyen károkat okozott? Ezzel az is szemléltethető, hogy kármentesen adták át a lakást, így a bérbeadónak nem lehet ellenvetése. A bérbeadó ennek aláírását követően nem róhat fel (további) károkat a lakónak. Ugyanakkor a bérlő sem hivatkozhat aláírás után egy már fennálló, előtte ismeretlen kárra. A kaució visszafizetése szempontjából döntő jelentőségű az átadási/átvételi protokoll. A bérleti jog szempontjából ez egy jogilag helytálló dokumentum, számos bírósági eljárásban bizonyítékként is felhasználásra kerül.

A bérbeadó nem fizeti vissza a kauciót: Mit tegyek?

Először is próbáld normálisan megbeszélni a dolgot a bérbeadóval! Ha ez sikertelen vagy a bérbeadó nem elérhető, írásban emlékeztesd a fizetésre, kéthetes határidővel! Ha a visszafizetés ezután sem történik meg, fordulj tanácsért a helyi ingatlanbérlők egyesületéhez vagy a bérlők védegyletéhez! Amúgy a bérbeadónak fizetési meghagyást is kiállíthatsz, melyet jutányos áron az online-mahnantrag.de oldalon igényelhetsz. Ha ez is sikertelen, akkor sok esetben segít, ha perrel fenyegetsz. Ha ez sem segít, akkor nem marad más, mint egy ingatlanügyi szakjogászhoz fordulni.

Az egyes lépések összefoglalva

Kevin Ressler
biztosítási szakértő

Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Németország

Mobil: +49 (0) 151 22656507
Telefon: +49 (0) 8122 2285225
Email: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü