A munkáltató és a munkavállaló közötti munkajogi viszony létrejöttéhez munkaszerződést kötnek, amely meghatározza a tevékenység jogalapját.

Bár Németországban nincsenek szabályok a munkaszerződés formájára vonatkozóan, a bizonyítékokról szóló törvény (Nachweisgesetz

NachwG) alapján a főnök legkésőbb a munkaviszony kezdetét követően köteles írásban közölni a szerződéses feltételeket a munkaviszony tekintetében.

A NachwG 2. paragrafusa szerint ennek a következő pontokat kell tartalmaznia:

  • a Szerződő Felek nevét és címét
  • a munkaviszony kezdetének időpontját
  • határozott idejű szerződés esetén: a munkaszerződés várható időtartamát
  • a munkavégzés helyét. Amennyiben a munkavállalónak nem csak egy meghatározott helyen kell dolgoznia, fel kell tüntetni, hogy a munkavállalót különböző helyeken lehet foglalkoztatni
  • a munkavállaló által elvégzendő tevékenység rövid jellemzését vagy leírását
  • a fizetés összetételét és mértékét, beleértve a pótlékokat, kiegészítéseket, prémiumokat és rendkívüli kifizetéseket, valamint a fizetés egyéb összetevőit és azok esedékességének időpontját
  • a megegyezett munkaidőt
  • az éves szabadság időtartamát
  • a munkaszerződés felmondásával kapcsolatos határidőket
  • általános hivatkozás formájú utalás mindazon kollektív szerződésekre, üzemi vagy szolgálati megállapodásokra, amelyek a a munkaviszonyra alkalmazandóak.”

Jogvédelmi biztosításunk további segítséget nyújt, ha kérdése van:

Kevin Ressler

biztosítási szakértő

Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding

Németország

Mobil: +49 (0) 151 22656507
Telefon: +49 (0) 8122 2285225
E-mail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu

Categories: Biztosítás