Ha a bérlő megfelelő (azaz helyes), szöveges formában, határidőn belül megkapta a megfelelő (azaz helyes) szolgáltatási díjkimutatást, akkor ez a bérbeadó javára történő esetleges pótlólagos fizetési igény esedékességének időpontját állapítja meg – feltéve, hogy az üzemeltetési költségek pótlólagos kifizetése megtörtént.

A BGB 195. §-a szerint erre a követelésre a hároméves rendes elévülési idő vonatkozik. A BGB 199. § (1) bekezdés 1. pontja kimondja, hogy ez a hároméves határidő annak az évnek a végén kezdődik, amelyben a követelés keletkezett.

Példa: Ha például a bérlő 2019. 11. 22-én kapta meg a szolgáltatási díjkimutatást, az elévülési idő 2020. 01. 01-én kezdődik és 2022. 12. 31-én ér véget.

Ez a hároméves elévülési idő egyaránt vonatkozik a bérlőkre (a szolgáltatási díjhitelek esetében) és a bérbeadókra.

Nincs felülvizsgálati időszak az esedékesség időpontja előtt

Különböző vélemények szerint a hátralék megfizetésére vonatkozó követelés csak akkor válik esedékessé, ha a bérlőnek a nyilatkozat kiállítását követően ésszerű idő állt rendelkezésére a nyilatkozat ellenőrzésére (pl. OLG Hamm WuM 1982, 72). A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság ezzel nem értett egyet.

A német polgári törvénykönyv (BGB) 271. szakaszának (1) bekezdése értelmében a bérbeadó követelheti a hátralék azonnali megfizetését, ha a teljesítés határideje nem meghatározott, és a körülményekből nem következtethető ki (BGH, 06. 03. 08-i ítélet, VIII ZR 78/05).

Ezt a cikket a német biztosítási ügyvédek írták:

JOGVEDELMI BIZTOSITÁS KALKULÁTOR MAGYARUL

További kérdések esetén szívesen segítünk

Kevin Ressler

biztosítási szakértő
Németországi Biztosítások

Otto Hahn St. 2185435 Erding
Németország

Mobil: +49 (0) 151 22656507
Telefon: +49 (0) 8122 2285225
E-mail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü