A legfontosabbak röviden

Az első biztosítási díj (Erstbeitrag), illetve a kezdeti díj (Einlösebeitrag) meghatározása

Az első vagy kezdeti biztosítási díj az első, amit egy biztosított befizet biztosítójának, például egy privát felelősségbiztosítás megkötését követően. Az első díj a további díjtételektől elkülönítve értendő. Ezt értjük minden rendszeres befizetés alatt, melyek fenntartják a biztosítási védelmet.

Az első díj mértéke a biztosítás további díjtételeinek választott befizetési módjától függ: Ha éves díjban állapodtunk meg, akkor az első díjnak meg kell egyeznie az egész éves díj mértékével! Ez ugyanígy érvényes a többi fizetési módra is, mint a féléves, negyedéves vagy havi díjfizetés.

Mikor kell befizetni az első díjat?

Az első díj befizetésére a biztosító határidőt ad, melyet a biztosítottnak be kell tartania!  Ez általában a biztosítás megkötése vagy a biztosítási kötvény kézhezvétele után esedékes.  Amint a biztosított ezt megkapja, általában két hét áll rendelkezésére a fizetéshez.

Ugyanakkor itt is vannak kivételek. Egyes biztosítóknál ez az időtartam hosszabb és lehetséges az első díj részletekben való befizetése. Ebben az esetben a díjnak csak egy részét kell adott időpontig befizetni. Amennyiben a biztosítás díját havonta utaljuk át, akkor lehetséges, hogy az első további díjtétel már kevéssel az első díj befizetését követően esedékessé válik.

Mit jelent az első díj a biztosítás kezdete szempontjából?

A „kezdeti díj” egy találó fogalom az első díj befizetésére, hiszen a biztosított ezzel beváltja a szerződésben vállalt részét; ezt követően veszi kezdetét a biztosítási szolgáltatás.  Ezzel az első díj hasonló jelentőséggel bír, mint a biztosítási szerződésen szereplő aláírás.

Pontosan megnézve három időpont jelenti a biztosítási időszak kezdetét. Ezek pedig:

A szerződés megkötését nevezzük a biztosítás formális kezdetének.  Ezt követi a biztosítás technikai kezdete, amely a díjfizetési kötelezettség beiktatását jelenti. Ettől az időponttól veszi kezdetét a határidő az első díj befizetésére. Az utolsó lépés a biztosítás anyagi kezdete, amely legtöbbször akkor veszi kezdetét, amikor beérkezett az első díj.  Ezzel veszi kezdetét a biztosítási védelem is. Az első díj és annak befizetése dönt tehát arról, hogy a szerződés megköthető-e, illetve létrejön-e a biztosítási védelem.

Mi történik, ha az első díjat késve fizetjük be?

Ha a kezdeti díjat nem utaljuk át időben, az veszélyezteti a biztosítási védelmet.  Ez konkrétan azt jelenti, hogy a biztosító nem köteles nekünk szolgáltatást nyújtani az első díj befizetését megelőzően.

Szükség esetén a biztosító jogi úton érvényesítheti díjfizetési igényét és élhet a visszalépés jogával is.  A biztosító tehát Késedelmi kamatokkal együtt perre mehet az első díjért; vagy elállhat a szerződéstől, ha nem történik meg az első díj befizetése. Erre külön nem kell felhívnia a biztosított figyelmét; elegendő, ha az ügyfél nem tesz eleget bizonyos határidőn belül fizetési kötelezettségének.  Ebben az esetben a biztosító plusz díjat is vethet ki a felmerülő adminisztrációs költségek miatt.

A biztosítási szolgáltatások mindig az első díj befizetéséhez köthetők?

Az a szabály, mi szerint a biztosítási védelem csak a kezdeti díj pontos befizetését követően lép életbe, a legtöbb esetben helytálló, ám nem mindig. A szolgáltatási szabadság csak akkor lép életbe, ha a biztosított felelős a díj be nem fizetéséért, illetve a biztosító felhívta figyelmét ennek következményeire.  Késedelemmel kiegyenlített kezdeti díj esetén a biztosított sem veszti el közvetlenül a védelmét.  Ebben az esetben a biztosítónak először figyelmeztetnie kell őt, mielőtt visszavonhatja tőle a védelmet.

Megtörténhet az is, hogy a biztosítási szerződésben rögzítették, hogy a biztosítási védelem már az első díj befizetését megelőzően kezdetét veszi.  Például egy kiterjesztett beváltási záradéknál ez a helyzet. Amennyiben ez része a biztosításnak, akkor a technikai és anyagi biztosítási kezdet egybeesik.  Az első díj pontos befizetése ennek ellenére is szükséges.

Másik példa, amikor egy káresemény biztosítási szolgáltatásokat eredményez, mielőtt a biztosító megkapta az első befizetést, az úgynevezett előzetes fedezet. Ez a  gépjármű-felelősségbiztosításoknak mindig része és a biztosításhoz való hozzájárulással veszi kezdetét.

További érdekes, különleges eset a visszamenőleges biztosítás. Ennél a technikai és anyagi kezdet előbb van a formális szerződésbeli kezdetnél.  Biztosíthatók tehát olyan károk, melyek a biztosítási szerződés aláírását megelőzően keletkeztek – jóval az első díj kiszámítását és befizetését megelőzően.  Az ilyenfajta biztosítások előfeltétele, hogy a kárról a biztosított még nem szerzett tudomást a szerződés aláírásakor.

További információkért kérem, lépjen velünk kapcsolatba!

Kevin Ressler
biztosítási szakértő

Otto-Hahn-Str. 21
85435 Erding
Germany

Mobil: +49 (0) 151 22656507
Telefon: +49 (0) 8122 2285225
eMail: Kevin.Ressler@ergo.de
Web: nemetorszagibiztositas.hu

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü