Ahhoz, hogy a gépjármű biztosítással spórolni tudjon, olyan új lehetőségeket hoztak létre az utóbbi évtizedekben, amelyek kedvezményeket adnak a biztosítási védelemre. A legismertebb és leggyakrabban igénybe vett lehetőség az ún. önrész, amellyel a biztosított a keletkezett kár költségének fedezését részben vállalja.

A biztosító nem fizeti a teljes kár összegét, ehelyett a biztosított fedezi a kár egy meghatározott összegét, a biztosító pedig átveszi a költség többi részét. Mivel az önrészbe és annak összegébe való beleegyezés kihatással van az évi járulékokra, ezt a lehetőséget nyugodtan át kell gondolnia.

Itt kiszámíthatja a gépjármű biztosítások tarifáit

Hogyan működik pontosan a gépjármű biztosításban való önrész

A biztosítás megkötésekor a szerződő félnek lehetősége van egy eurós mennyiséget megadnia önrészként. A legtöbb biztosítónál lehetősége van ezt külön a teljes körű- és részleges casco biztosításra meghatároznia, és néhány éve egyes biztosítók a felelősségbiztosítás esetében is adnak önrészre ajánlatot.

Az önrészre megállapított legkisebb összeg 150 euró, a legnagyobb összeg pedig gyakran 1.000 euró különböző fokozatokkal. Ha kár keletkezik, és a biztosítónak fizetnie kell, a kár összegét először az önrészhez viszonyítva mérik fel.

Ha a kár értéke összességében nagyobb, a biztosító kiegészíti az önrész fedezetet.

Az önrész hatása a biztosítási járulékokra

Ha a biztosított önrészt vállal, kedvezményben részesül ugyanabban a biztosítási díjban megfelelő szabályozás nélkül. Minél magasabb a megegyezett önrész összege, annál több a kedvezmény. Ezzel szemben a biztosítottnak számításba kell vennie azt, hogy kár esetén a meghatározott keretek között fedeznie kell annak összegét, amely jelentős anyagi megterhelést jelenthet. Ezért fontos reálisan felmérni azt, hogy már az elején egy magasabb biztosítási járulékösszeget fizet, vagy hajlandó megkockáztatni az alacsonyabb járulékfizetést, de egy magasabb összegű önrész vállalását.

Fontos tudni, hogy nem minden biztosító ad ugyanolyan mértékben kedvezményt. Az önrész elosztása sem ugyanolyan mértékű minden cégnél, néhányuk csak 250 vagy 300 euró fölött szabja meg az alsó határt.

Sok németországi háztartás nem engedheti meg magának egy kár önrészből való fedezését, ezért ebben az esetben egy önrész nélküli díjszabás ajánlott.

Ezért az önrész megállapításánál nem a spórolási lehetőséget kell előtérbe helyeznie, hanem azt a reálisan fizethető összeget, amelyet egy felmerülő kár esetén önerejéből gond nélkül ki tud fizetni.

További tudnivalók a gépjármű biztosítás önrészével kapcsolatban

Amennyiben a keletkezett kár összege alacsonyabb, mint a megállapított önrész, a biztosítónak nem kell közbelépnie. Ez pozitív kihatással van a kármentességi osztályokra, ugyanis a kár a kimaradt biztosítási szolgáltatás miatt nem járul hozzá az osztályban való lefokozáshoz.

A szabály másik oldala megint csak az a helyzet, hogy a biztosítottnak kell fizetnie a kár teljes összegét. Sokan ezt helytelennek találják, hiszen a gépjármű biztosítás által nyújtott anyagi biztonságot élvezni szeretnék. Ezért aki teljesen a biztosítójára akarja bízni magát, önrész nélküli biztosítási díjszabást kell választania.

Különböző gépjármű biztosítások és szabályaik

A fenti gondolatmenet fényében nem ajánlott átalányozottan belefoglalni az önrészt a gépjármű biztosításba vagy általában elutasítani azt.

Első lépésben fontos a saját anyagi helyzetét reálisan felmérnie és az önrész lehetőség szerinti mértékét megállapítania kár esetén. Ha sikerült ezt megtennie, érdemes a németországi biztosítók tarifáinak összehasonlítását elvégeznie, figyelembe véve a megállapított számokat.

Mivel sok más szempont befolyással van a díjszabásra, a biztosítási díjak széles skálája alakul ki, amelyről könnyen áttekintést nyerhet az összehasonlítási kalkulátor segítségével.

Itt számíthatja ki gépjármű biztosításának járulékait:

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü