A gépjármű biztosítás érvényességi ideje alatt történt káreset minden fél számára kellemetlen és kihatással van a biztosítási védelemre. Amennyiben a kárelhárítást a gépjármű biztosító szabályozza, a biztosítottnak számolnia kell kármentességi besorolásának felértékelésével, amely járulékemelkedést vonhat maga után a következő évben.

A biztosító pontosan megvizsgálja a kárelhárítás folyamatát, hogy meggyőződjön arról, hogy a szerződés értelmében valóban fedeznie kell-e a károkat. Ha kiderül, hogy a károk durva gondatlanság miatt keletkeztek, és a kár fedezeti összege extrém magas, a biztosító felbonthatja a szerződést.

A gyakorlatban ez nem gyakran fordul elő, azonban a biztosítottnak föl kell készülnie rá!

Felmondási jog a gépjármű biztosításnál kár esetén

Majdnem minden gépjármű biztosítási szerződés szabályozza, hogy egy káreset, amelyet a biztosítónak kell fedeznie, különleges felmondási jogot generál mindkét szerződő fél számára. Ennek értelmében úgy a biztosítottnak, mint a biztosítónak jogában áll a szerződést az adott biztosítási évre négy héten belül felbontania.

Az adott kárra ez természetesen nem vonatkozik, a biztosító a szerződésben foglaltaknak megfelelően minden esetben fedezi a személyi, anyagi és vagyoni kárt. Persze a kárelhárítás közben problémák merülhetnek fel, amely arra indíthatja a biztosítót, hogy a szerződést négy héten belül felbontsa.

Melyek a kár esetén történő felmondás leggyakoribb okai?

Elsősorban az, ha a gépjármű biztosító nincs felkészülve arra, hogy a biztosítási védelmet fenntartsa, és hat vagy hétjegyű számokból álló fedezeti összeget fizessen a kár elhárításáért. Ez szerencsére ritkán fordul elő, az átlagos kárfedezeti összeg csak néhány száz vagy ezer euróig terjed.

Dologi okai is lehetnek a felmondásnak, például, ha a kár durva gondatlanság miatt keletkezett. Ez a példa is ritka a mindennapos biztosítói praxisban, ugyanis egy lelkiismeretes vezetőnek normális kárkeletkezési folyamattal nem kell szerződésének felbontásáért aggódnia.

Mely következményei vannak a különleges felmondásnak?

A biztosítottnak elsősorban új biztosítási védelemről kell gondoskodnia, amely nem egyszerű folyamat. Egy biztosító által történő felmondást számon tartanak, ezért az új biztosítónak lehetnek kérdései, és kritikus szemmel tekinthet egy új biztosítás megkötésének lehetőségére.

A gépjármű felelősségbiztosítás keretén belül érvényben lévő szerződéskötési kötelezettségből adódóan létrejöhet egy új szerződés ugyan, de meglehet, hogy korlátozott szolgáltatásokkal és casco biztosítás nélkül. Ezen kívül egy problémamentes kármentességi besorolás átírás érdekében nem szabad járulékelmaradásnak lennie a régi biztosítónál, még akkor sem, ha egy kár miatti vita után szét kellett válniuk a szerződő feleknek.

Kár esetén történő felmondás- lehetőség a biztosított számára is

Mindezidáig egy kár miatti szerződésfelbontás problémás esetnek számított, azonban kiváló lehetőséget kínál a biztosított számára egy biztosító váltásra.

Mivel a különleges felmondási jog mindkét fél számára érvényes, adott a lehetőség, hogy felbontsa a szerződést, és az adott biztosítási évben biztosítót váltson. Gyakran ez az eljárás, ha a biztosított elégedetlen volt biztosítójának szolgáltatásaival, vagy ha vita kerekedett a kárelhárítás körül.

Ki szeretné számolni gépjármű biztosításának járulékait.

Ez esetben segít Önnek a kalkulátorunk az Ön nyelvén:

Biztosítások

Kalkulátorok

Service

Menü